Show simple item record

dc.contributor.authorAasvang, Hans Are
dc.contributor.authorMonsen, Hans Jørgen
dc.contributor.authorSørensen, Haakon Theim
dc.date.accessioned2018-11-08T14:48:36Z
dc.date.available2018-11-08T14:48:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571688
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss næringsklynger. Næringsklynger er betegnelsen på en geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor samme næring. Vi har fokusert oppgaven mot NCE Media, som er medieklyngen lokalisert i Bergen Media City i Lars Hilles gate, i Bergen Sentrum. NCE står for Norwegian Center of Expertise, og er et kvalitetsstempel for klynger med ekspertstatus. NCE-programmene er fokusert på: Økt innovasjon, internasjonalisering, vertskapsattraktivitet og tilgang på skreddersydd kompetanse. Hensikten med oppgaven var å kartlegge hva en god klynge er. Hvordan NCE Media tilrettelegger klyngeorganiseringen for å skape innovasjon og verdiskapning for små og mellomstore bedrifter, og hvordan dette oppleves av medlemsbedriftene. Problemstillingen blir da følgende: “Hvordan styrker NCE Media små og mellomstore bedrifters innovasjon og konkurranseevne?” Vi har valgt å skrive oppgaven med forankring i Porters diamantmodell, som tar for seg mikroøkonomiske omgivelsesfaktorer og oppgraderingsmekanismer for å øke verdiskapingen i regionale næringer. I lys av Porters diamantmodell ønsket vi også å se på klassisk økonomisk teori hva gjaldt innovasjon og strategiske allianser for å få et mer sammensatt svar på vår problemstilling. Vi har brukt eksplorativt design med kvalitativ metode for å få en bedre forståelse av temaet. Det var også viktig for oss å gå i dybden på hvordan medlemsbedriftene oppfattet klyngen og de tiltakene som blir satt til verks av ledelsen i den norske medieklyngen. Vi utviklet en intervjuguide hvor vi undersøkte de ulike temaene vi ville belyse oppgaven med. Vi foretok intervju med ledelsen av NCE Media, som hjalp oss å finne forskningsspørsmål, samt å utvikle intervjuguiden slik at vi enklere ville få svar på de spørsmålene vi hadde. Intervjuene hadde en semi-strukturert oppsett, slik at vi alltid kunne tilpasse oss ny informasjon rundt klyngens forhold til medlemsbedriftene. I undersøkelsen vår kom det frem at respondentene hadde gode eksempler på hvordan NCE Media stryket innovasjons og konkurranseevnen deres. De var også veldig positive til sammensetningen av klyngen. Våre resultater viser til at NCE Media styrket små og mellomstore bedrifters innovasjon og konkurransevne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectbedriftsutviklingnb_NO
dc.subjectSMBnb_NO
dc.subjectsmå og mellomstore bedrifternb_NO
dc.titleSmå og mellomstore bedrifter i NCE Medianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record