Show simple item record

dc.contributor.authorHafskjold Thoresen, Emilie
dc.date.accessioned2018-11-08T14:05:31Z
dc.date.available2018-11-08T14:05:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571668
dc.descriptionBacheloroppgave i Kulturledelse fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - Hva har det å si hvem som er kulturminister for utøvelsen av kulturpolitikken? Følgende underproblemstillinger har også blitt formulert: - Hvilke kvaliteter hos en kulturminister vektlegger respondentene tyngst? - Hvordan opplever respondentene kulturministrene Widvey og Helleland? Gjennom fem dybdeintervjuer har jeg undersøkt hvordan kulturministerens personlige egenskaper, erfaringsbakgrunn og politisk kontekst påvirker politikkutøvelsen. Teorien som er valgt til oppgaven er personlighetsteori, herunder femfaktormodellen, forskning på personlighet og ledelse samt forskning på personlighet og amerikanske presidenter. Videre er det valgt litteratur knyttet til andre egenskaper ved en politiker, som presentert av Gerald Kaufman (1980), og annen norsk litteratur som kommenterer kulturministerens faglige og politiske bakgrunn samt konteksten vedkommende arbeider i (flertalls- eller mindretallsregjering, posisjon i partiet og forholdet til embetsverket). Det er skrevet lite om temaet i norsk litteratur, så undersøkelsesmetoden er derfor eksplorativ og kvalitativ. Intervjuobjektene kommer fra et bredt utvalg av bransjer i kultursektoren. Disse anonymiseres i oppgaven for at de skal føle seg frie til å uttale seg fritt om samtlige politikere. Analysen baserer seg i stor grad på funnene fra disse dybdeintervjuene, men sees også i lys av teori og annen litteratur som presentert i oppgaven. Materialet er organisert etter de temaer jeg har valgt for oppgaven, med noen justeringer basert på funn fra intervjuene. Analysen viser at utøvelsen av kulturpolitikk i stor grad påvirkes av hvem som sitter i kulturministerposisjonen. Mens noen kulturministre har vært svært lyttende og oppsøkende har andre distansert seg fra feltet. Informantene opplever vesentlige forskjeller i utfallet av disse måtene å være kulturminister på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectcreative industries managementnb_NO
dc.subjectkulturnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectkulturledelsenb_NO
dc.titleMennesket bak ministerpostennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record