Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEngelsgjerd, Tina
dc.contributor.authorKnutsen, Katrine
dc.contributor.authorStendal, Astrid Selsvik
dc.date.accessioned2018-11-07T14:50:00Z
dc.date.available2018-11-07T14:50:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571477
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep på sosiale medier. Oppgaven er satt opp med en innledning, en teoretisk hoveddel, en analysedel, en diskusjonsdel og en avslutning med mulig svar på problemstillingen. Vi har prøvd å gi et helhetlig bilde av de teoriene og de faktorene som påvirker hverandre for å svare best mulig på problemstillingen. I første del av oppgaven gjør vi rede for bakgrunnen for kosmetiske inngrep, i tillegg teorier og modeller som kan gi oss best mulig forståelse av problemstillingen. Her ser vi på viktigheten av de ulike modellene som et grunnsyn for temaet vi har valgt. Vi har tatt for oss ulike holdningsmodeller og modeller knyttet til påvirkning, behov og motiv. Dette er for å lettere kunne forklare og vise hvordan det hele henger sammen. I den neste delen av oppgaven presenterer vi valg og gjennomføring av metode. Det ble tatt i bruk både kvantitativ- og kvalitativ metode, i form av en metodetriangulering. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse som ble delt på Facebook, i tillegg til fire dybdeintervjuer. Intervjuobjektene ble plukket fra nær krets, og vi valgte fire intervjuobjekter i forskjellige aldre for å få mest mulig variasjon og ulike synspunkt. Vi kan se i den kvantitative analysen at holdninger i største grad blir påvirket både av omgivelsene og egen selvfølelse. Når vi ser på funnene fra spørreundersøkelsen kommer frem at egen misnøye var den største drivkraften dersom respondentene skulle gjøre et kosmetisk inngrep. I de kvalitative dybdeintervjuene fortalte to av informantene at de ytre påvirkningskreftene som referansegrupper, massemedia og opinionsledere er de som er mest utslagsgivende når det kommer til påvirkning av holdningene og kjøpsatferden til kosmetiske inngrep. Avslutningsvis kommer vi inn på en drøftingsdel som gir en mulig løsning på problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleBarn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrepnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel