Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPham, Tuyet Thuy Vo
dc.contributor.authorNguyen, Frank
dc.date.accessioned2017-11-22T12:41:34Z
dc.date.available2017-11-22T12:41:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467581
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har prosjektgruppen tatt læring ifra tidligere arrangementer, for planleggingen og gjennomføring av årets arrangement, og hvilke grad forekommer det erfaringsoverføring”. Gjennom vårt ønske om å fremme læring og erfaringsoverføring valgte vi å hente informasjon ifra de frivillige medarbeiderne. Dette var for å få ett innblikk i deres oppfatning om hvordan læring og erfaringsoverføring foregår i Stavernfestivalen. Vi ønsket å vurdere deres svar opp mot ledelsen sine svar og se hvilke grad disse stemte overens. I den første delen har vi kommet med en beskrivelse av bedriften og arrangementet. Vi vurderte arrangementet opp mot pensum i prosjektledelse og annen viktig litteratur i forbindelse med prosjektledelse. Dette var for å kunne kartlegge de viktigste nøkkelfaktorene med et arrangement som prosjektform. Vi har sett nærmere på hvordan konkurranse utviklingen for arrangementer har vokst og hvor verdifullt læring og erfaring kan være for de neste arrangementene. På grunnlag av dette har vi kommet frem til vår problemstilling. I andre del av oppgaven har vi lagt frem den teorien vi ønsket å anvende og som vi mener har størst innflytelse knyttet opp til de temaene vi har tatt med oss i oppgaven. I den tredje delen presenteres de metodene vi har anvendt for å innhente data, primær og sekundær informasjon. Vi har blant annet utført tre dybdeintervjuer et med prosjektleder, et med hans medarbeider og et med en frivillig. I tillegg har vi sendt ut en spørreundersøkelse til de som de som har meldt seg som frivillig. I den siste delen har vi analysert de funnene vi har kommet frem til i oppgaven og knyttet de opp til den valgte problemstilling. Etter vår analysedel har vi kommet frem til en konklusjon og anbefaling for de videre arrangementene i Stavernfestivalen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleLæring og erfaringsoverføring Stavernfestivalennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel