Show simple item record

dc.contributor.authorGrutle, Susanne
dc.contributor.authorEliassen, Martine
dc.contributor.authorFrank, Celina
dc.date.accessioned2017-11-22T11:25:26Z
dc.date.available2017-11-22T11:25:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467538
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens regelverk. På bakgrunn av dialog med flere fagkyndige i bransjen, og innsamling av kvalitative og kvantitative data fra rederiet, har vi dannet et grunnlag for oppgavens analyser, funn og konklusjoner. Innledningsvis presenteres selskapets historie, og dens posisjon i bransjen i dag. Deretter ser vi på strukturkvoteordningen og reguleringer, for å danne et bilde av hvordan ulike faktorer påvirker investeringen. Videre følger en metodedel som viser fremgangsmåter med begrunnelser. Markedsutsiktene belyses ved å se på ulike makroøkonomiske forhold som påvirker selskapet under prosjektets levetid. Viktige forhold her er forventet utvikling i fiskekonsum og utsikter for fiskepriser. For å si noe om usikkerheten i forutsetningene lagt til grunn i beregningene våre, er det simulert sensitivitetsanalyser for flere ulike faktorer. Her fremgår det blant annet at endret levetid og avkastningskrav er svært utslagsgivende for netto nåverdi. I scenarioanalysen illustreres lønnsomheten ved et scenario basert på Eidesen-utvalgets avleverte rapport. Til slutt drøftes kritikk av analysen for å se på usikkerheten forbundet med enkelte beregninger og tallstørrelser. Resultatene viser en negativ netto nåverdi ved en levetid på 20 år. Ut fra våre analyser og beregninger er konklusjonen at et kvotekjøp ikke vil være en lønnsom investering under dagens regelverk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectinvesteringsanalysenb_NO
dc.titleInvesteringsanalyse av kvotekjøp for AS Knesternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record