Show simple item record

dc.contributor.authorFlaatrud, Håvard Gustav
dc.contributor.authorTønjum, Fredrik Johansen
dc.date.accessioned2017-11-21T11:56:03Z
dc.date.available2017-11-21T11:56:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467323
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2017 i samarbeid med matkasseleverandøren Godtlevert. I starten av semesteret kom vi tidlig i samtaler med bedriften om hva slags utfordringer de hadde, og hva de ønsket å vite mer om. Økonomisjefen, Christopher Ludt Parmo, var vår desidert største kontaktperson i Godtlevert. Han var svært klar på at lønnsomhet var et viktig fokus for Godtlevert fremover, og ikke kundevekst. Og etter å ha tatt dette i betraktning kom vi til slutt frem til en problemstilling: "Hva kan Godtlevert gjøre for å beholde kundemassen sin, og samtidig øke lønnsomheten?" Denne problemstillingen ble videre delt opp i fire delproblemstillinger, som til sammen løser hovedproblemstillingen. Disse problemstillingene dreide seg om kunnskap om markedet, kundelojalitet, mersalg og økonomi. I begynnelsen hadde vi liten kunnskap om trender, bransjen, kundene, konkurrentene og distribusjonen, og ønsket derfor å gjennomføre en markedsanalyse. Et av de åpenbare funnene var at matkassebransjen er i en regelrett enorm vekst. Kundeantallet har steget voldsomt de siste årene, og konkurrentene til Godtlevert øker omsetningen enormt. Godtlevert ønsket som nevnt ikke fokusere på å øke kundeandelen deres i markedet nevneverdig, og ønsket gjerne heller å øke mersalget fra nåværende kundemasse. Derfor foretok vi oss en spørreundersøkelse for å kunne se hva kundene mente om de ulike matkasseleverandørene, samt for å se om de hadde noen forslag til nye produkter. Godtlevert kom relativt godt ut av spørreundersøkelsen, og frokost og snacks var nye tilbud kundene ønsket. Godtlevert har nylig begynt med tilbudet "ukestart", så dette var noe Godtlevert allerede hadde tatt tak i. Videre delte vi inn kundene i ulike segmenter, og fant ut at Godtlevert ikke har et studenttilbud. Dekningsbidraget per matkasse ligger ifølge Christopher Ludt Parmo i gjennomsnitt på ca. 30 %, og en studentrabatt på 15-20 % kan dermed være lønnsom. Deretter analyserte vi økonomien og finansieringen til Godtlevert. Flere av funnene viste til svak lønnsomhet. Videre så kom vi med et forslag om å innføre en differensiert fraktkostnad som kunden betaler. Dette er et påfunn som kan møte motstand hos kundene, og ca. 53 % av respondentene i spørreundersøkelsen motsatte seg tiltaket. Dette konkluderte vi med at var lønnsomt antagelig på kort sikt, og høyst sannsynlig på lang sikt. Deretter drøftet vi kundelojalitet og hvilke faktorer som fremmer akkurat dette. Her ble det klart at god kundebehandling og kundetilfredshet på lang sikt vil føre til kundelojalitet. Derfor er det også viktig å ha dyktige og lojale medarbeidere som følger visjonen til ledelsen og Godtlevert. Videre så drøftet vi viktigheten av å ha fokus på riktige kunder, da dette er mest lønnsomt. Til slutt drøftes også belønninger i forhold til kundelojalitet. Den siste delproblemstillingen, mersalg, dreier seg om å få nåværende kunder til å handle for mer enn de alt gjør. Dermed drøftet vi tilleggsprodukter, rabatter, gratis fraktpris over 900 kroner og andre tiltak for å øke mersalget i en nettbasert forretning hvor kunden ikke kan bli overtalt av selgerne. Til slutt ble funnene i analysene, undersøkelsene og diskusjonen oppsummert i konklusjonsdelen. Her ble det også foretatt videre anbefalinger for Godtlevert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectbedriftsutviklingnb_NO
dc.subjectSMBnb_NO
dc.subjectsmå og mellomstore bedrifternb_NO
dc.titleHvordan kan Godtlevert øke lønnsomheten per kunde på lang sikt?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record