Show simple item record

dc.contributor.authorSolheim, Lene
dc.contributor.authorNagy, Emilie
dc.contributor.authorJohannessen, Regine
dc.date.accessioned2017-11-21T09:44:04Z
dc.date.available2017-11-21T09:44:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467287
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractOppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker kundelojalitet. Vår problemstilling ble deretter utformet slik: “Hvor effektivt er lojalitetsprogram ved valg av dagligvarebutikk?” For å svare på problemstillingen vår har vi benyttet primær- og sekundærdata. Innsamlingsmetoden vi har brukt er spørreskjemaundersøkelse. Hovedfokuset vårt på undersøkelsesspørsmålene har vært rettet inn mot lojalitetsprogram, tilfredshet og lojalitet. Oppgaven vår består av 8 deler, hvorav teori, metode og analyse av datafunn er inkludert. I kapittel 1 tar vi for oss innledning, bakgrunn og formålet med oppgaven, i tillegg til vår presentasjon av problemstilling og avgrensing av oppgaven. Videre i kapittel 2 beskriver vi det teoretiske grunnlaget for å belyse og støtte opp om vår problemstilling. Vi har benyttet teori fra pensum og relevant litteratur funnet gjennom litteratursøk. I kapittel 3 har vi begrunnet valg av metode og forskningsdesign. Vi har tatt utgangspunkt i den kvantitative delen og utarbeidet en spørreskjemaundersøkelse, videre etterfulgt av analyse av datafunn i kapittel 4. Spørreskjemaundersøkelsen brukte vi som grunnlag for å forstå forbrukerne sin tilfredshet til lojalitetsprogram og lojalitet mot tilhørende dagligvarebutikk. Resultatene av studien viser oss at lojalitetsprogram har en positiv effekt på tilfredshet til tilhørende dagligvarebutikk, men det er lojalitetsprogram som har minst påvirkning på lojalitet mot dagligvarebutikk ut i fra faktorene; pris, beliggenhet, utvalg og kvalitet og service.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleLojal, eller bare rabattgal?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record