Show simple item record

dc.contributor.authorSyslak, Daniel
dc.date.accessioned2017-11-21T09:13:49Z
dc.date.available2017-11-21T09:13:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467269
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker årsaksforhold til utviklingen i gjeldsbelastning blant Norske husholdninger i perioden 1995 – 2015. I perioden har gjeldsbelastningsnivået økt med mer enn 90%, noe som tilsier at veksten i husholdingsgjeld har tiltatt sterkere enn hva inntekten har gjort. Finanstilsynet (2016) betegner utviklingen som en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten i Norge. Det vil derfor være interessant å kartlegge driverne bak denne utviklingen i perioden. Oppgaven finner at endringer i både boligpriser, rentenivå, utdanningsnivå og forbrukertillit alle har en signifikans påvirkning på gjeldsbelastningsnivået til Norske husholdninger. En påstand som er i tråd med teori og internasjonale forskningsrapporter vedrørende gjeldsutvikling. Effekten av en endring i inflasjonsjusterte boligpriser er signifikant større enn effekten fra de andre forklaringsvariablene. Samtidig tyder prisveksten å ha hatt en betydelig innvirkning på den økte gjeldsbelastningen blant Norsk husstander. Således rangeres variablenes signifikans i henhold til ovennevnt rekkefølge. Et av de mest overraskende funnene som fremkommer av de statistiske testene er at økt utdanning blant befolkningen i henhold til analysen reduserer gjeldsbelastningsnivået. Selv om det kan stilles spørsmålstegn ved tilliten til denne indikasjonen, kan resultatet forsvares med bakgrunn i teori. Samtidig fremkommer det av resultatene at både den negative utviklingen i realrente, og den periodiske optimismen for økonomiske framtidsutsikter har vært stimulerende faktorer for økt gjeldsbelastning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleHusholdningers gjeldsvekst - empirisk studie av årsaksforhold bak utviklingen i gjeldsbelastning blant norske husholdninger i perioden 1995-2015 -nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record