Show simple item record

dc.contributor.authorThøring, Eivind
dc.contributor.authorAmdal, Nikolai
dc.contributor.authorKokkersvold, Eline Haugetun
dc.date.accessioned2017-11-17T08:47:39Z
dc.date.available2017-11-17T08:47:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466794
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier for å bli mindre eksponert for fluktuasjoner i kaffepris og valutakurs, og hvilke konsekvenser disse strategiene vil ha for bedriftens råvarekostnader. For å undersøke dette har vi tatt utgangspunkt i bedriftens kostnader for kaffeinnkjøp, og i hvilken grad disse kostnadene er eksponert for endringer i kaffepris og valutakurs. Grunnlaget for analysen er relevant teori innenfor finansiell risikostyring. Siden Jacobsen & Svart sine kostnader for kaffeinnkjøp påvirkes av endringer i både kaffepris og valutakurs, har vi analysert virkninger av sikringsstrategier for faktorene hver for seg, og deretter helhetlig. Når vi kun analyserte virkingene av valutasikring, ble det avdekket at plassering av utenlandsk valuta vil være den strategien som gir mest forutsigbare råvarekostnader. Denne sikringsstrategien vil gi marginalt høyere forventede kostnader sammenlignet med en usikret strategi, men betegnes likevel som optimal på grunnlag av økt forutsigbarhet. Ved analysen av kaffeprissikring, viste undersøkelsen at bruk av terminkontrakt vil være den optimale strategien. Denne sikringsstrategien vil gi mest forutsigbare kostnader, kombinert med lavest forventede kostnader. Når vi analyserte helhetlig sikringsstrategi for bedriften, så vi på virkningen av endringer i både kaffepris og valutakurs. Vi sammenlignet to strategier, en bestående av en usikret strategi, og den andre bestående av kombinasjonen av de optimale strategiene for henholdsvis kaffepris og valutakurs. Analysen vår viste at den sikrede strategien bestående av plassering i utenlandsk valuta og terminkontrakt for sikring av kaffepris, var det optimale alternativet. Denne strategien vil gi mest forutsigbare kostnader kombinert med lavest forventede kostnader.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleFinansiell risikostyring i Jacobsen & Svartnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record