Show simple item record

dc.contributor.authorGiskeødegård, Kristin Anette
dc.contributor.authorBraut, Katarina
dc.date.accessioned2017-11-17T08:37:22Z
dc.date.available2017-11-17T08:37:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466792
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å beregne lønnsomheten av den potensielle havmerden til Grieg Seafood ASA. Innledningsvis i oppgaven vil laksenæringen og selskapet bli presentert, sammen med prosjektet og tilhørende produksjon. Videre er det utført en bransjeanalyse og en makroøkonomisk analyse som vil gi et innblikk i næringen som en helhet. Bransjeanalysen er utført ved Porters femkraftsmodell og i makroanalysen har vi tatt utgangspunkt i en PESTEL-analyse. Det er gjennomført en finansiell analyse, hvor vi har tatt utgangspunkt i kapitalverdimodellen for å kunne estimere avkastningskravet til totalkapitalen for kontantstrømmen. Videre er postene i kontantstrømmen estimert, og vi har utviklet fire ulike scenarier, i forhold til de to mest avgjørende faktorene, valuta og laksepris. Kontantstrømmen diskonteres med det beregnede avkastningskravet, og forventet netto nåverdi av prosjektet blir deretter beregnet. Videre gjennomfører vi en lønnsomhetsberegning av de fire scenarioene, og kommer frem til at tre av disse har positiv netto nåverdi og er dermed lønnsomme. Ved å gjennomføre en sensitivitetsanalyse og en Monte Carlo simulering avdekkes sensitiviteten og usikkerheten knyttet til variablene i kontantstrømmen. I sensitivitetsanalysen har vi lagt spesiell vekt på hvordan nåverdien påvirkes ved endring i avkastningskravet. I Crystal Ball blir sensitiviteten rundt driftsinntekter, driftskostnader og avkastningskrav blir målt opp mot hverandre for å avdekke hvilken variabel som har størst utslagskraft på netto nåverdi. Dette gir større innsikt i mulige utfall og gir dermed et bedre beslutningsgrunnlag for konklusjon og anbefalinger. Prosjektet vil i tre av fire tilfeller gi en positiv netto nåverdi, og vil være med på å utvikle norsk laksenæring i årene fremover. Vi mener mulighetene ved investeringen overgår risikoen for negativ netto nåverdi. Vi konkluderer derfor med at dersom Grieg Seafood får tillatelse til utbygging av prosjektet vil det mest sannsynlig være lønnsomt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleInvesteringsanalyse av Grieg Seafood ASAnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record