Show simple item record

dc.contributor.authorØdegården, Sebastian
dc.contributor.authorFriisk, Magnus
dc.contributor.authorArnesen, Eivind Haglund
dc.date.accessioned2017-11-16T13:00:46Z
dc.date.available2017-11-16T13:00:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466702
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractFintech har sitt utspring fra 1960-tallet og er i dag med på å utfordre de tradisjonelle bankene. For å finne ut av hva som ligger bak fintechselskapene vil vi i denne oppgaven se nærmere på hva som kjennetegner en typisk fintechentreprenør. Problemstillingen vi har utformet og som vil bli besvart i løpet av oppgaven, lyder som følger: Hvilken påvirkning har entreprenørens tidligere bakgrunn og personlighet på fintechselskapene, og kan ressursene de besitter samt deres motivasjon være avgjørende faktorer for å lykkes? Oppgavens første kapittel presenterer bakgrunnen for oppgaven, struktur og et kort innblikk i bankens og fintechs historie. I det andre kapittelet legges det frem teorier fra blant annet Bhidé, Sarasvathy og Maslow, som er relevante for vår problemstilling. Dette teorikapittelet har en struktur som også er gjennomgående i kapittel fire og fem om funn og analyse. For å sikre reliabilitet og validitet av kilder og data kartlegger det tredje kapittelet den metodiske oppbyggingen av forskningsprosessen hvor blant annet datainnsamling, undersøkelsesdesign og metodevalg forklares. Vi har valgt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode hvor vi har gjennomført seks dybdeintervjuer med syv informanter. Informantene vi intervjuet er valgt ut ifra en kriterier-strategi etter våre preferanser. Kriteriene vi satt var at informanten må være selve entreprenøren bak fintechselskapet, og de måtte være stasjonert i Oslo-området. Funnene som ble gjort tydet blant annet på at en typisk fintechentreprenør er i midten av trettiårene og har mye erfaring kombinert med lang utdanning. De har gjerne jobbet innen bank og forsikring før de tok steget ut av sine faste jobber for å følge sine egne ideer. Flere funn blir presentert i kapittel fire før de taes med inn i kapittel fem. I kapittel fem, Analyse, drøfter vi de empiriske funnene opp mot det teoretiske rammeverket og dette legger igjen grunnlaget for oppgavens siste kapittel som inneholder en konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleEntreprenørene bak fintechnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record