Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorYttri, Synne Valvik
dc.date.accessioned2017-11-16T08:57:38Z
dc.date.available2017-11-16T08:57:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466584
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven i Salgsledelse og personlig salg, har jeg tatt for meg utviklingen som skjer i markedsføring og salgsorganisasjonen i dag, hvor fysiske butikker og markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler er sterkt preget av konkurranse fra nett og sosiale medier. Formålet med oppgaven er å analysere hvor denne utviklingen vil føre og hvilke konsekvenser dette kan ha for selgere, markedsførere og forbrukere. Jeg har ut fra problemstillingen min skrevet en kvalitativ oppgave som skal legge det akademiske grunnlaget for løsningen av problemstillingen. Jeg har benyttet meg av både nettbaserte kilder for å finne relevante artikler på emnet, i tillegg til andre litterære kilder. Oppgaven er skrevet med en rød tråd innen salg og markedsføring, med relevante elementer som bruken av influencere og netthandel. Det har ikke vært så lett å finne god forskning som underbygger alle temaene i denne oppgaven, og jeg har derfor valgt å benytte en del utsagn og meninger fra forskjellige forfattere for å vise hvordan denne problemstillingen blir omdiskutert i samfunnet i dag. Videre er oppgavens metodiske del, som beskriver hvilke metoder som ble brukt for å gjennomføre forskningen. Fokusgrupper ble her valgt for å få en dypere forståelse av forbrukernes ønsker og behov, da det er dette de moderne selgere må ta hensyn til og utvikle seg etter. Det ble gjennomført to fokusgrupper, en med fem respondenter og en med seks respondenter. Ved hjelp av disse respondentenes svar og diskusjoner om de ulike temaene, kom jeg fram til hvordan de ønsker og tror at fremtidens salg skal se ut. I tillegg fikk jeg et innblikk i hvordan deres handelsmønster er i dag, hva som blir prioritert og hva som påvirker dem når de skal handle.I analysedelen av oppgaven har jeg analysert svarene jeg fikk i fokusgruppeintervjuene, og satt dette opp mot relevant teori fra del 2. For å styrke svarene har jeg foretatt en drøfting av oppgavens reliabilitet og validitet. I siste del av oppgaven kommer konklusjonen, og en vurdering av hvordan denne utviklingen kan påvirke de involverte. Her er det også anbefalinger til hvilke endringer og hensyn selgere bør foreta seg for å holde tritt med utviklingen og forbrukerne, og for å opprettholde sin plass i markedet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.titleHvordan håndteres utviklingen av markedsføring og salg på nett?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel