Show simple item record

dc.contributor.authoral-Mosawi, Rasha
dc.date.accessioned2017-11-15T12:13:47Z
dc.date.available2017-11-15T12:13:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466434
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractEyr Medical initierte i januar 2017 prosjektet «Content Marketing», med et mål om å øke brukerengasjement ved en økning av antall videokonsultasjoner gjennom applikasjonen innen juni 2017. Selskapet er et nyetablert gründerselskap, og innholdsmarkedsføring er deres hovedkilde til markedsføring av applikasjonen Eyr. Dette er en rimelig måte å synliggjøre selskapet og tjenesten på. Dermed er prosjektet nødvendig for utviklingen av Eyr Medical. DEL 1. Organisasjonen og prosjektet beskrives. Basert på denne beskrivelsen er det identifisert at prosjektet mangler prosjektformalitet i henhold til det teoretiske grunnlaget om prosjektfaser. Det ble identifisert at prosjektet har en uklar målformulering, uklare ansvarsforhold uten prosjektleder og manglende prosjektmandat og milepælplan. Prosjektgruppen begrunner dette med at Eyr Medical er et nyetablert entreprenørselskap hvor prosjektmedlemmene består av praktikere uten prosjekterfaring. Dette danner grunnlaget for følgende problemstilling: «Hvordan kan større prosjektformalitet påvirke ledelse, beslutningstaking og effektivitet i prosjektet?» DEL 2. Det er presentert teori som belyser problemstillingen. Teorien er i henhold til følgende emner: prosjektformalitet, ledelse, beslutningstaking og effektivitet i team. Dette danner grunnlaget for de kvalitative undersøkelsene. DEL 3. I metodedelen er analyseformålet å undersøke hvordan større prosjektformalitet i et nyetablert entreprenørselskap med en uformell prosjekttilnærming, vil påvirke faktorer knyttet til initieringsfasen og planleggingsfasen i prosjektets livssyklus. Det har blitt benyttet eksplorativt design, og fokusgruppe som forundersøkelse og dybdeintervju for detaljerte funn av problemområdene. Fokusgruppen bekrefter funn av manglende prosjektformalitet i initiering- og planleggingsfasen av prosjektet. I tillegg til at dette har skapt utfordringer i ledelse, beslutningstaking, og effektiviteten av prosjektteamet. Dybdeintervjuene avdekker mer detaljerte funn knyttet til uklar målformulering, uklare ansvarsforhold uten prosjektleder og manglende planer. Dette har resultert i styring av prosjektet i henhold til selv-ledelse og konsensus beslutningstaking, i tillegg til et ineffektivt prosjektteam. BTH 25321 0980867 Bacheloroppgave i prosjektledelse 02.06.2017 Side iv DEL 4. Funn fra de kvalitative undersøkelsene har blitt sammenlignet med teori fra det teoretiske grunnlaget. Det konkluderes at «Content Marketing» prosjektet har mangel på prosjektformalitet, da prosjektet ikke styres i tråd med det teoretiske grunnlaget om prosjektets livssyklus. Prosjektgruppens manglende prosjektleder har resultert i styring etter selv-ledelse, hvor analysen tyder på at dette er en ineffektiv tilnærming da selskapet ikke har en veletablert organisasjonskultur. I tillegg viser analysen at deres konsensus beslutningstaking har resultert i en mer komplisert form for beslutningstaking, grunnet ulike informasjonselementer prosjektmedlemmene besitter, og deres ulike overveielse av disse informasjonselementene. Dette bekrefter prosjektgruppen sine påstander om en treg prosjektfremgang. Til sist konkluderes det med at prosjektteamet er ineffektivt, da prosjektgruppen mangler ledelse- og prosjekterfaring som har påvirket deres oppgaveutførelse og gjort teamet usikre på egen ekspertise.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleEyr Medicalnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record