Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKalland, Anja Hegle
dc.contributor.authorKvaale, Kamilla Lian
dc.contributor.authorGrønnesby, Julie
dc.date.accessioned2017-11-15T12:08:24Z
dc.date.available2017-11-15T12:08:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466430
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema er prosjektstyring i byggeprosjekter. Avgrenset problemstilling er utarbeidet på bakgrunn av Karlsens åtte styringsfaktorer. Den avgrensede problemstillingen som besvares er: Hvordan har prosjektleder styrt prosjektet i henhold til de åtte styringsfaktorene? I oppgaven har vi benyttet kvalitativ tilnærming som metode. Det ble hovedsakelig benyttet et eksplorativt undersøkelsesdesign for å besvare problemstillingen. Litteraturstudier og individuelle dybdeintervju ble benyttet som datainnsamlingsteknikker og innhentet data drøftes i lys av relevant teori og hovedmodell. Intervjuguide ble utformet med bakgrunn i faglitteratur og med utgangspunkt i avgrenset problemstilling. Bacheloroppgaven gir en innsikt i arbeidet med styring av kostnader, fremdrift, kvalitet, omfang, usikkerhet, interessenter, kontrakt og organisasjon. På grunnlag av funn og relevant teori har styringsfaktorene blitt rangert etter prosjektledernes prioriteringer av tid og ressurser. Fremdrift, kostnader og kvalitet er de styringsfaktorer prosjektlederne bruker mest tid og ressurser på. Alle disse tre styringsfaktorene er satt i system, og disse rangeres som nummer én på prioritet. Kontrakt, omfang og organisasjon er styringsfaktorer som har høy prioritet, men fremstår ikke som like tid- og ressurskrevende som de tre første og rangeres derfor som nummer to. I styring av interessenter og usikkerhet benyttes ingen formelle prosedyrer eller analyser. På bakgrunn av dette rangeres disse som nummer tre. Det betyr derimot ikke nødvendigvis at de ikke er godt gjennomført i prosjektet. Gjennom våre evalueringer ser vi at de åtte styringsfaktorene er nært knyttet sammen og påvirkes av hverandre. Det understrekes at styringsfaktorene ikke spriker mye fra hverandre på tross av prioriteringsrekkefølgen. Basert på våre erfaringer konkluderes det med at prosjektlederne har styrt prosjektet Fjordhagen med hensiktsmessig prioritering av styringsfaktorene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleProsjektlederens åtte budnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel