Show simple item record

dc.contributor.authorFrodahl, Emilie
dc.contributor.authorNagy, Thea Sophie Bakker
dc.contributor.authorHansen, Linn Gaustadnes
dc.date.accessioned2017-11-15T09:33:31Z
dc.date.available2017-11-15T09:33:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466361
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi fulgt prosjektet «Trondheimsveien 175-177» som foregår innenfor Eiendomsavdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt av en bygård, etablert for unge med psykiske lidelser i Oslo kommune. Helse- og sosialavdelingen i SKBO har igangsatt prosjektet. Effektmålet til prosjektet er at dette skal bli leiligheter hvor unge kan føle selvstendighet, til tross for nøye oppfølging grunnet psykiske utfordringer. Oppgaven er delt inn i fire deler. I innledningsdelen går vi grundig inn på virksomheten og prosjektet vi følger. Det er identifisert flere usikkerheter, deriblant noen som det kan være vanskelige å forutse. Da vi fikk vite at prosjektet skulle ha to prosjektledere, ønsket vi også å se hva dette hadde å si for styringen av prosjektet og hvilke suksesskriterier prosjektlederne la til grunn for prosjektgjennomføringen. På bakgrunn av dette, samt dokumenter vi har fått tilsendt, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Hvordan redusere usikkerhet for å kunne styre prosjektet i henhold til dets suksesskriterier?» I den andre delen av besvarelsen har vi valgt ut relevant teori knyttet opp til problemstillingen. Her trekker vi ut de hovedtemaene vi mener det er aktuelt å ta for oss for å kunne gjøre en grundig analyse og besvare problemstillingen. Tredje del er metodekapittelet. Her tar vi for oss vår metodiske tilnærming som baserer seg på dybdeintervju som datainnsamling. Det ble intervjuet tre sentrale personer i prosjektet. I den fjerde og siste delen, analyserer vi de innsamlede dataene i dybdeintervjuene, og drøfter dette opp mot teorien fra del to. Til slutt har vi kommet med en konklusjon og anbefalinger til prosjektet. Tilnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleTrondheimsveien 175-177nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record