Show simple item record

dc.contributor.authorMichelsen, Mads Huun
dc.contributor.authorMorken, Tord
dc.contributor.authorEndresen, Ola Christoffer Buschmann
dc.date.accessioned2017-11-15T08:45:56Z
dc.date.available2017-11-15T08:45:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466331
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjennom en fundamental verdsettelsesmetode funnet et estimat på egenkapitalverdien til Selfa Arctic AS per 01.01.2016. Verdsettelsesdatoen er fastsatt ved utgangspunkt i det siste tilgjengelige årsregnskapet, 2015. Vi starter oppgaven med å beskrive problemstillingen. Videre har vi presentert Selfa Arctic AS og den tilhørende næringen i Norge. I neste omgang gjør vi rede for den anvendte metoden og det teoretiske rammeverket som er benyttet. Deretter har vi utført en strategisk analyse med den hensikt å avdekke relevante forhold knyttet til den fremtidige driften av selskapet. Forhold identifisert i denne delen blir så brukt videre for å underbygge parametere anvendt i prognosen. Neste fase av oppgaven handler om å se nærmere på regnskapstallene. Formålet med dette var å se hvordan utviklingen har vært for Selfa i forbindelse med sentrale nøkkeltall som forklarer lønnsomhet, soliditet og likviditet. Dette ga oss et viktig grunnlag i forkant av estimeringene i fremtidsregnskapet. Prognostiseringen ble gjennomført for perioden 2016-2020, med utgangspunkt i historisk regnskapsdata og egne funn i analysene. Videre reformulerte vi balansen for å komme frem til ytterlige grunnlag for verdivurderingen. Resultatregnskapet ble ikke reformulert på grunn av at driften allerede er normalisert. Deretter finner vi verdier for beta, risikofri rente og markedets risikopremie. Disse verdiene danner grunnlaget for avkastningskravet, som er anslått til 11,88 %. Avslutningsvis benyttes prognosene og avkastningskravet for å estimere en fri kontantstrøm for de ulike årene, samt en terminalverdi. Gjennom beregninger og ulike forutsetninger kom vi frem til en verdi av egenkapitalen på NOK 14 474 363. For å se på usikkerheten i de mest usikre estimerte prognosene gjennomførte vi en sensitivitetsanalyse. Analysen estimerte et verdiintervall mellom NOK 6 045 135 og NOK 21 458 518 med 80 % sikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectinvesteringsanalysenb_NO
dc.titleVerdivurdering av Selfa Arctic asnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record