Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Marthe Enger
dc.date.accessioned2017-11-09T12:09:08Z
dc.date.available2017-11-09T12:09:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465229
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å studere effekten av økt arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet. Ved bruk av relevante data estimeres Cobb-Douglas produktfunksjonen med andel arbeidsinnvandrere. Hovedfunnet i analysen foreslår at produktiviteten til arbeidsinnvandrere er noe høyere enn for de norskfødte arbeiderne, men på grunn av omfanget ved datamaterialet kan det være vanskelig å slå fast prosentvise anslag på produktivitetsøkningen. Litteraturen viser at mulige årsaker til den økte produktiviteten kan være at arbeidsinnvandrerne bidrar med komplementær kunnskap inn i arbeidsmarkedet og gir samtidig økt mulighet for spesialisering for de andre arbeiderne på arbeidsmarkedet. Faktorer som kultur, utdannelse, botid og urbanisering i Norge kan se ut til å ha noe å si for produktiviteten. Oppgaven begynner med begrepsavklaring og beskrivelse av relevant teori relatert til økt arbeidsinnvandring i Norge. Videre belyses ulike faktorer som kan sies å påvirke produktivitet. Deretter presenteres datamaterialet og modellen jeg har benyttet til analysen, for så å gå videre til utledningen av modellen. Til slutt presenteres funnene fra analysen, konklusjoner og implikasjoner av funnene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectanvendt makroøkonominb_NO
dc.titleEffekten av arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record