Show simple item record

dc.contributor.authorParr, Jonathan
dc.date.accessioned2017-11-07T13:37:18Z
dc.date.available2017-11-07T13:37:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464693
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har jeg sett på relevante teorier og gjort flere forskjellige analyser for å finne svar på om det er en boble i det norske boligmarkedet. For å avdekke en eventuell boble har jeg prøvd å komme frem til en boligs fundamentale verdi, samt se på utviklingen i boligmarkedet sammenlignet med inntekt, byggekostnad og leiepris som har gitt indikasjoner på tilstanden i boligmarkedet. I tillegg til dette har jeg sett på forventningene til markedet, noe som har stor påvirkning på prisen i perioder der bobler bygger seg opp. Til dette har jeg benyttet meg av Case og Shillers kriterier for en boligboble. Summen av disse analysene har gitt meg grunnlaget for å argumentere om vi i dagens boligmarked har en boble. Kapittel 1 inneholder en innledning samt utarbeiding for problemstillingen for denne oppgaven. Dette er ment for å gi et rask overblikk over oppgavens innhold og omfang. Kapittel 2 tar for seg teori relevant til denne oppgaven. Jeg vil ta for meg trekk ved boligmarkedet i Norge, samt legge frem definisjoner på en boble. De fundamentale faktorene som påvirker markedet vil også bli diskutert, og til slutt er Case og Shiller sine kriterier for en boble diskutert. Kapittel 3 representerer valg av metode for denne bacheloroppgaven. En rekke faktorer og forhold, samt informasjon om boligmarkedet er satt frem for å forsøke å avdekke en potensiell boligboble. Log-lineær trend og HP-filter analyse er benytttet, samt forholdet mellom den fundamentale og den observerte verdien i markedet. Videre har jeg benyttet meg av indikasjonstester og Case og Shiller kriteriene. Kapittel 4 inneholder analysen utført i denne oppgaven. Jeg har sett på Case og Shiller kriteriene, avvik fra trend, Fundamental verdi kontra observert verdi, indikasjonstester. Kapittel 5 inneholder en oppsummering og konklusjon for oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectanvendt makroøkonominb_NO
dc.titleEksisterer det en boble i dagens norske boligmarked?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record