Show simple item record

dc.contributor.authorEl Hamouti, Nabil
dc.contributor.authorJess, Lillian
dc.date.accessioned2017-05-11T09:26:24Z
dc.date.available2017-05-11T09:26:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442249
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractStudiens formål har vært å analysere revisorer og granskere sine persepsjoner av mislighetsindikatorer. Dette er utført ved å kartlegge deres vurderinger og vektlegging av slike indikatorer, og å analysere disse vurderingene med mislighetstriangelet som utgangspunkt. Som en del av studien har vi også kartlagt og analysert vurderingene til undergrupper av revisorer basert på demografiske faktorer som kjønn, erfaring, utdanning, mv. Dette er den første studien som er gjennomført i Norge som søker å kartlegge revisors persepsjoner av mislighetsindikatorer. Det er også den første studien i Norge som kartlegger og analyserer persepsjonene opp mot en annen yrkesgruppe som har betydelig erfaring med misligheter. Studien gir først og fremst et viktig bidrag til regulatorer og praktikere som ønsker en bedre forståelse for revisors arbeid med misligheter. Vi ønsker at studien skal kunne være et bidrag til litteratur og standarder rundt forebygging og avdekking av misligheter. Studien viser at revisorer har høyest fokus på indikatorer relatert til rettferdiggjørelse/holdningsaspektet av mislighetstriangelet, etterfulgt av henholdsvis incentiv og mulighet. Granskere er funnet å fokusere mest på mislighetsindikatorer relatert til mulighetsaspektet av mislighetstriangelet, etterfulgt av henholdsvis rettferdiggjørelse/holdning og incentiv. Studien viser videre at faktorer som kjønn, type utdanning og revisors tidligere erfaring med mislighetstilfeller i praksis, har en signifikant innvirkning på deres vurdering av mislighetsindikatorer. En av studiens mer interessante oppdagelser er at granskere ser ut til å ha et signifikant høyere fokus på indikatorer relatert til mulighetsaspektet av mislighetstriangelet sett opp mot revisorer, herunder indikatorer relatert til svakheter og mangler i internkontroll. Dette funnet indikerer at revisorer ikke er like oppmerksom på de mislighetsindikatorer granskere legger betydelig vekt på under sine risikovurderinger. Funnene fra vår studie bidrar til å forsterke et allerede eksisterende spørsmål; hvorvidt det er nødvendig å revidere dagens mislighetsstandard, ISA 240, blant annet ved å innføre flere krav og mer veiledning rundt revisors arbeid med misligheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleHvilke aspekter i mislighetstriangelet er mest sentrale ved revisors mislighetsvurdering, og hvordan er deres oppfatning sammenlignet med granskere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record