Show simple item record

dc.contributor.authorKrogsvold, Eugenia
dc.date.accessioned2017-05-09T11:56:58Z
dc.date.available2017-05-09T11:56:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442035
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractFormål: Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvilken effekt (bo)revisor har på bobehandlingen til konkursrammede aksjeselskaper. Problemstilling: Bidrar (bo)revisors gjennomgang av konkursselskapets regnskaper og forretningsførsel til avdekking av omstøtelige, erstatningsbetingende og straffbare forhold? Er nytten ved en slik gjennomgang høyere enn kostnaden? Metode: Konklusjonen er basert på en analyse av 30 konkurs- og tvangsoppløsningsbo ved Oslo byfogdembete i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Hovedfunn: Det er avdekket mer omstøtelige, erstatningsbetingende og straffbare forhold i boene med borevisor enn i boene uten borevisor. Borevisor har vært kilden til avdekking av mer enn halvparten av forholdene. Det er også tilført mer midler totalt gjennom bobehandlingen, og det er et større overskudd til fordeling på kreditorene i boene med borevisor. Avkastningen, målt som tilførte midler fra omstøtelse og erstatning i forhold til fordringsanmeldelsene, er imidlertid noe dårligere i boene med borevisor enn i boene uten borevisor, noe som henger sammen med at det er anmeldt betydelig mer krav i bo hvor det er oppnevnt borevisor. Konklusjon: Basert på drøftelse av funn avdekket gjennom analysen har jeg kommet frem til at borevisor har en positiv effekt på bobehandlingen til konkursrammede aksjeselskaper, og at nytten, ut fra en overordnet vurdering, overstiger kostnaden. Både direkte og indirekte effekter er hensyntatt i vurderingen, herunder at borevisjonen også har et preventivt formål med tanke på konkurskriminalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleOmstøtelse, erstatning og straff ved konkurs og tvangsoppløsning. Bruk av revisor i bobehandlingen og effekten dette har : En empirisk analyse av 30 konkurs- og tvangsoppløsningsbo i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record