• Beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen 

   Hansen, Christina Kulsveen; Berens, Jonathan Bjørnskau; Tauland, Martine Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Ved hjelp av kvalitativ metode med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode har vi undersøkt risiko for beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen. Vi har benyttet oss av følgende problemstilling: “Påvirkes risikoen for ...
  • Blindveien sykehjem - sykefravær 

   Eliassen, Daniel Eltervåg (Bachelor thesis, 2017)
   I vår oppgave bacheloroppgave i Human Resource Management ved BI Bergen har vi valgt å se på hvordan sykefravær påvirkes av ulike organisatoriske forhold. I oppgaven har vi valgt å fokusere på et sykehjem med høyt ...