• Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 

   Aanensen, Thomas; Tjøtta, Sina; Hegrestad, Jone (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien handler om hva som påvirker intensjonen hos yngre forbrukere i Norge, samt hvorvidt det er en sammenheng mellom intensjon og atferd ved kjøp av mobiltelefon. Bakgrunnen for valget av dette temaet henger sammen ...
  • En studie av hvordan en sportslig dokumentarserie kan påvirke en merkevare 

   Nygaard, Kristoffer Benjamin; Eriksen, Nicolas Einrem (Bachelor thesis, 2022)
   Utgangspunktet for denne bacheloroppgaven er fremveksten av sportslige dokumentarserier. I løpet av de siste 10 årene har vi observert en rekke sportslige merkevarer i hovedfokus i slike dokumentarserier. Formålet med ...
  • Hvordan eWOM i sosiale medier positivt kan påvirke adopsjonsprosessen til en produktinnovasjon 

   Nesset, Nora Johanne Bøyesen; Sundgot, Isabella Chemmai; Karlsen, Karoline Liljedahl (Bachelor thesis, 2022)
   Dette studiet er blitt utarbeidet med et eksplorerende og deskriptivt undersøkelsesdesign, og er inndelt i syv hoveddeler som først presenterer utarbeidet problemstilling, som videre underbygges av relevant teori og ...
  • NUDGING & KILDESORTERING Kan nudging være et effektivt tiltak for å få flere til å kildesortere riktig? 

   Wennevik, Bente Karin; Penkala, Svenja Isabel; Thorsen, Edwina (Bachelor thesis, 2022)
   Denne studien tar utgangspunkt i nudging, som er et markedsføringstiltak som brukes til å dulte eller pushe folks atferd i en ønsket retning. Nudging har i denne oppgaven som formål å få forbrukere til å ta mer rasjonelle ...