• Den inverterte rentekurven: en pålitelig indikator for økonomisk nedgang 

   Christensen, Erlend Totland; Angeltveit, Lars Ølberg (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven undersøker vi om terminspredningen i det amerikanske penge- og obligasjonsmarkedet kan brukes til å forutsi en resesjon. Vi begynner med en grundig gjennomgang av pengemarkedet og obligasjonsmarkedet, ...
  • Kinas økonomiske vekst etter 1978 

   Jensen, Preben Tellevik; Andersen, Daniel Wiig; Teien, Andreas Ellingsen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker hvilke faktorer som har drevet den økonomiske veksten i Kina. Vi vurderer betydningen av kapitalakkumulering, investeringer i humankapital, og adopsjon av allerede eksisterende teknologi fra mer ...
  • Klimakostnadenes påvirkning på norsk petroleumsvirksomhet til havs 

   Morterud, Ole Eintveit; Krüger, Martin; Bratthammer, Samuel Langeland (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven innen anvendt makroøkonomi undersøker karbonkostnader og deres innvirkning på norsk petroleumssektors lønnsomhet. Gjennom en omfattende analyse av karbonpriser, utslippstrender og scenarioer, presenteres ...
  • Oljeprisens påvirkning på utvalgte jordbruksvarer 

   Bengtson, Sander Martinius Henningsen; Ytrearne, Sondre; Ekren, Mikal (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke volatilitet og sammenhenger i råvaremarkedet. Vi tar for oss olje, soyabønner, hvete og mais som faktorer i våre analyser. I en periode fra 2000-2023 har økonomien vært ...