• Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

   Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...
  • Bitcoin og dagens pengesystem 

   Valråmoen, Anette Bruaset; Guddal, Arnold Nacuray; Bøe, Aleksander (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven ser vi på kryptovalutaen Bitcoin både som en pengeenhet og pengesystem, i forhold til sentralbanken og dagens pengepolitikk. Vi forsøker etter beste evne å sammenligne systemene med hverandre. Dette gjør ...
  • Eierskap og likestilling i norsk næringsliv 

   Hegnar, Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
   Likestilling i norsk næringsliv er en tematikk som har fått økt fokus i løpet av de siste årene. Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært ...
  • Interaksjonseffekten mellom mobbing og laissez-faire ledelse med hensyn til intensjoner om å slutte i jobben 

   Skråmestø, Andrea Glatved; Lavik, Michelle Nordanger (Bachelor thesis, 2020)
   Mobbing utgjør et alvorlig problem i dagens samfunn. Mobbing påvirker hverdagen til svært mange barn og unge, men det er viktig å anerkjenne at mobbing også forekommer blant voksne i arbeidslivet. Vårt mål med bacheloroppgaven ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Askeland, Kristoffer; Schøpp, Jacob Lochner (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å foreta en fundamental verdsettelse av selskapet GSF. Denne analysen har som mål å beregne egenkapitalverdien til selskapet og videre svare på hvorvidt selskapets aksje er overpriset, ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...