Show simple item record

dc.contributor.authorSetsaas, Marthe
dc.contributor.authorHille-Dahl, Kristine Berntsen
dc.contributor.authorWesterlund, Viktoria Louise
dc.date.accessioned2017-03-30T12:27:21Z
dc.date.available2017-03-30T12:27:21Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436377
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractBacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, der begge fungerer som byggherre i prosjektsammenheng. Bacheloren ble fullført vår 2015. Rammeverket for oppgaven er Jan Ole Similä sin modell, kontraktsledelsesmodellen. Den består av seks trinn, hvor de tre første trinnene dreier seg om den prekontraktuelle fasen, og de tre siste omhandler den postkonktraktuelle fasen. Modellen har fungert som en rød tråd i oppgaven, og skaper et overblikk over prosessen fra begynnelse til slutt. Den hjalp oss også å formulere problemstillingen: “Hvordan styres prosjekter gjennom kontrakter?” For å svare på dette spørsmålet har vi måttet avgrense problemstillingen til: “Hvordan styres prosjekter hos Westerlund Eiendom og Villaservice i forhold til kontraktledelsesmodellen?”. Deretter har vi gjennomfør kvalitative undersøkelser i form av dybdeintervju med representanter fra begge virksomhetene. Vi har videre benyttet oss av sekundærdata fra norsk og engelsklitteratur innen temaet kontraktledelse. Analysekapitlene tar for seg hvordan ledelse av kontrakter blir praktisert gjennom fasene: Prinsipal og agent, akkvisisjon og sondering, forhandling, enighet, oppfyllelse og behovstilfredstillelse. Gjennom arbeidet med oppgaven og ved resultatet ved dybdeintervjuene fant vi ut at dette var profesjonelle virksomheter, som gjennomgår svært grundig arbeid under utarbeidelse og gjennomføring av kontrakter. I evalueringsfasen oppdaget vi derimot noen svakheter. Det er lite fokus på erfaringsoverføring og læring når et prosjekt er ferdig, og kontraktprosessene blir ikke vurdert i ettertid. Oppfatningen vi sitter igjen med er at både Westerlund Eiendom og Villaservice opplever kontraktprosessene de har vært med på som gode, og deres erfaring tilsier at samtlige involvert i ulike prosjekter ønsker å gå inn i tilsvarende prosess i nye prosjekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectProsjektledelse
dc.titleKontraktledelse i Prosjekternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record