Show simple item record

dc.contributor.authorAune Moe, Carolina Neokline
dc.date.accessioned2017-03-30T09:38:34Z
dc.date.available2017-03-30T09:38:34Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436326
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractOppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde igjen leid inn en prosjektleder, som hadde funnet aktører innen hver sitt fag. Ved å se på prosjektstyringen i prosjektet så har jeg gått nærmere inn på de 8 styringsfaktorene til Karlsen. Disse er som følger: Kostnader, Fremdrift, Kvalitet, Omfang, Usikkerhet, Interessenter, Kontrakt og Organisasjon. I metodekapitlet er det en beskrivelse av hvordan jeg har jobbet med oppgaven. Da ved å forklare hvilken metode som er brukt for å hente inn sekundærmaterialet og primærmaterialet, hvorfor jeg har valgt denne strukturen og til slutt kildekritikk. Kildekritikk er drøfting av hvor troverdig materialet jeg har hentet inn er. Temaet for oppgaven er da prosjektstyring, og ut fra dette temaet har denne problemstillingen blitt utarbeidet: ”Hvordan ble prosjektet Drageid Leirskole styrt?” Mens den avgrensede problemstillingen var: ”Hvordan ble prosjektet Drageid Leirskole styrt i henhold til de 8 styringsfaktorene?” Ut fra å ha delt oppgaven i innledning, metode, 8 styringsfaktorer og konklusjon så har prosjektet blitt analysert. Da med teori, fakta og drøfting under hver styringsfaktor. Når jeg har sett på både sekundærmaterialet og primærmaterialet så har jeg kommet fram til en konklusjon som har besvart min problemstilling. Prosjektet har vært god på prosjektstyring, og det var generelt lite å sette ordet på. Rett og slett et prosjekt det var morsomt og lærerikt å skrive om!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleProsjektstyring av Drageid Leirskolenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record