Show simple item record

dc.contributor.authorVåge, Marius
dc.contributor.authorSørensen, Iris Torp
dc.contributor.authorTomasgaard, Nickolas Andreas
dc.date.accessioned2017-02-01T16:18:52Z
dc.date.available2017-02-01T16:18:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429214
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractEntreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den gjenkjente utfordringen, og besvarer problemstillingen: ”Hvordan utvikles entreprenørielle oppstarter i petroleumsnæringen, og hvilke underliggende prosesser er betydningsfulle?” Innledningsvis forklares utfordringens makrokontekst, formål og begrunnelse for problemstillingen. Påfølgende kapittel presenterer og forklarer relevant teori. Denne teorien omhandler entreprenørielle prosesser og omgivelsenes påvirkning. I det tredje kapittelet velges den beste metodikken for å sikre validitet og relabilitet av kilder og data. Med grunnlag i metodeteori ble kvalitativ empiri innhentet ved en utforskningsfase og påfølgende dybdeintervju. Entreprenørene som ble intervjuet har bakgrunn fra petroleumsnæringen, og har utviklet organisasjonene i nær relasjon til bransjen. Klyngen hvor entreprenørene opererer er svært medvirkende i deres identifisering av muligheter og valg om å fortsette, hvor nærhet til erfarne aktører muliggjør tidlig produkteksponering og innhenting av kritisk informasjon. Så snart entreprenørene tar et valg om å forfølge en entreprenøriell karriere øker fokuset på organisasjonens veridskapingsevne, hvor underliggende prosesser blir mer fremtredende i form av ledelse, kultur og læring. Et viktig funn er en tilsynelatende kobling mellom økt kompetanse hos entreprenøren, og strukturert og disiplinert oppbygging av informasjon og kunnskap. Noe som igjen øker selskapets konkurranseevne ved oppbygning av de immaterielle ressursene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleEntreprenører fra petroleumsnæringen -en kvalitativ undersøkelse av oppstartsbedrifter i petroleumsnæringen, og underliggende prosesser for utviklingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record