Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsrud, Alexander
dc.date.accessioned2017-02-01T16:15:10Z
dc.date.available2017-02-01T16:15:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429213
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles «Mine Pasientreiser». Hovedprosjektet er basert på en mer tradisjonell metode. Det er kun i hovedprosjektets gjennomføringsfase at Acando AS kommer inn i bildet, og de benytter prosjekt arbeidsformen Scrum. Prosjektet kalles for PRO 3.0, og står for «Pasientreiseoppgjør». Kunden og produkteier var ukjent med Scrum da PRO 3.0 startet i juni 2014. Grunnet dette formuleres følgende problemstillingen: «Hvilke konsekvenser fikk det at kunden var lite kjent med Scrum og hvordan håndterte man dette i prosjektet?» Del en av oppgaven gir et innblikk i organisasjonen Acando AS, men tar også for seg litt om Pasientreiser ANS for å gi innsikt i hva som er bakgrunnen for hovedprosjektet og hvorfor prosjektet PRO 3.0 ble startet opp. Deretter kommer en beskrivelse av PRO 3.0 etterfulgt av en vurdering av prosjektet og en utarbeidelse av den nevnte problemstillingen. Neste kapittel omhandler relevant teori for tradisjonell metode og Scrum-metodikken, samt temaene som underbygger problemstillingen: kommunikasjon, motivasjon og ledelse. I tredje kapittel så redegjøres metodene som er benyttet for å løse oppgaven med utgangspunkt i et spørreskjema til både teamet og produkteier (product owner), samt fire dybdeintervjuer med utviklere, testleder og prosjektleder. I det siste kapittelet legges det frem analyser av funnene som er gjort i dybdeintervjuer, spørreskjemaer og observasjoner, dette kobles opp mot teorien og beskrivelsen av prosjektet i kapittel en og to. Oppgaven avsluttes med en konklusjon, samt anbefaling til teamet og prosjektleder på bakgrunn av det jeg har funnet, og det jeg vurderer som hensiktsmessig å reflektere over i fremtidige prosjekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleKonsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record