Show simple item record

dc.contributor.authorRygh, Magnus Rustad
dc.contributor.authorKjellemo, Erik Aleksander
dc.date.accessioned2017-02-01T15:43:01Z
dc.date.available2017-02-01T15:43:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429205
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractVi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer problemstillingen og avgrense besvarelsen. Videre går vi over til teoretisk forankring, hvor vi presenterer teoretiske begreper og modeller som kan støtte de funnene vi gjør i analysene. Teorien består av definisjon på holdning og atferd, videre presenterer vi Fishbein sin modell for atferds-intensjon. Deretter tar vi for oss modeller som TRA/TPB som støtter opp under hvordan holdning, erfaring, situasjon og subjektiv norm skaper en gitt atferd hos forbrukene. Vi har også med trekomponentmodellen og Cialdinis prinsipper for påvirkning. Det vil også presenteres ulike artikler og undersøkelser som er av interesse for videre besvarelse av oppgaven. Dette er for underbygge funnene vi gjør i analysen og hvordan dette påvirker valget forbrukerne gjør ved valg av dagligvarebutikk. For å kunne samle inn data og informasjon har vi benyttet fokusgruppe som en kvalitativ undersøkelse i den eksplorerende fasen og spørreundersøkelse som kvantitativ undesøkelse. Spørreundersøkelsen er et resultat av teoretisk forankring, sekundærdata og fokusgruppen som ble gjennomført. Vi presenterer deretter dataene i forskjeller former. Både ved enkle diagrammer og for å få oversikt over resultatene fra undersøkelsen. Etter dette presenterer vi forskjellige analyser og tester som kan hjelpe oss til en konklusjon. Testene som ble gjennomført er Pearson-korrelasjon, ANOVA og multippelregresjons analyse. Oppgaven viser at de norske forbrukere er kravstore, og at mange preferanser er viktige for valg av dagligvarebutikk, hvor geografisk tilgjengelighet er den viktigste preferansen. Vi kan også se at preferansene påvirker hverandre og at forbrukerne endrer holdning avhengig av livssituasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleBacheloroppgave i Retail Managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record