Show simple item record

dc.contributor.authorPünther, Matias
dc.contributor.authorSørensen, Siri
dc.date.accessioned2017-02-01T10:02:39Z
dc.date.available2017-02-01T10:02:39Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429126
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet Nordic Semiconductor. Selve verdivurderinger er i hovedsak basert på tilgjengelig sekundær data, noe primært data, samt en tidligere levert prosjektoppgave ved dette studiet i faget strategi. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: Hva er verdien av Nordic Semiconductor? For å svare på oppgavens problemstilling, har vi tatt utgangspunkt i en strategi- og regnskapsanalyse. I den strategiske analysen identifiserte vi selskapets viktigste styrker til å være kompetanse og kunderelasjoner. Kapitalen samt størrelsen på selskapet definerer vi som en svakhet selv om Nordic er gjeldfri. Dette er sett i forhold til de store aktørene i markedet som besitter langt mer kapital. Videre har vi gjort funn som tilsier at Nordic har gode muligheter for vekst i bransjen såfremt de beholder og tilegner seg de beste menneskelige ressursene, samt utvikler flere patenter. I regnskapsanalysen fant vi historiske trender og sammenhenger mellom blant annet salgsinntekter og kostnader, hvor kostnadene viste seg å ligge tett inntil en snittverdi på 50 % av salgsinntektene. Slike sammenhenger brukte vi som grunnlag ved prognostiseringen av kontantstrømmene. Kontantstrømmene ble videre korrigert for de overnevnte funn i strategianalysen. Kontantstrømmene ble diskontert med et estimert avkastningskrav, som ga en selskapsverdi på 10 015 071 661 NOK og en pris per aksje på kr 61,28.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon
dc.titleMarkedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record