Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Fredrik Bratli
dc.date.accessioned2017-01-31T14:09:32Z
dc.date.available2017-01-31T14:09:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429076
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne besvarelsen er skrevet med utgangspunkt i prosjekt Familielos ved NAV sosialtjenesten og spesialiseringen BTH 25321 – Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI. Etter mitt første møte med prosjektleder for Familielos, og en omfattende innføring i prosjektets form og formål, kom jeg frem til følgende problemstilling: Fører den valgte eksterne organiseringen, samt bruk av milepælplan, til en optimal gjennomføring av prosjekt Familielos? I henhold til oppgavekrav har jeg delt inn min besvarelse i fire deler: innledning, teori, metode og analyse. Den første delen er en presentasjon av virksomheten og prosjektet, etterfulgt av en systematisk vurdering av prosjektet og til slutt formulerer og forklarer jeg den valgte problemstilling. I del to har jeg presentert det teoretiske rammeverket for min besvarelse, med utelukkende relevant teori knyttet til min problemstilling. Ved hjelp av intern og ekstern litteratur beskriver jeg teori knyttet til temaene organisering, planlegging, kommunikasjon og motivasjon. Videre har jeg i del tre anvendt metode for å innhente essensiell data om prosjekt Familielos, for å kunne besvare min problemstilling. I denne studien var det hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer. Dette ble gjort med et fenomenologisk design, som ligger innunder det eksplorative designet for kvalitativ metode. Avslutningsvis i metodedelen vurderer jeg validiteten og reliabiliteten av undersøkelsene mine, samt gjør en kritisk vurdering av metoden. I siste del av denne besvarelsen gjør jeg en analyse på bakgrunn av teorien presentert i del to og funn fra metoden. Her er hensikten å vurdere prosjektet ut i fra problemstillingen, og komme med en kvalifisert anbefaling. Jeg tar for meg tema for tema, og til slutt oppsummerer jeg delkonklusjonene mine. Prosjekt Familielos har i henhold til teori om organisering og motivasjon dannet seg et veldig godt grunnlag for god prosjektgjennomføring. Når det gjelder planlegging og kommunikasjon, kunne det vært gjort små prosjekttekniske forbedringer som ville vært fordelaktig. Til tross for dette er min konklusjon at prosjekt Familielos er gjennomført på en optimal måte, med nyttig bruk av prosjekttekniske verktøy og hensiktsmessig organisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleProsjekt Familielosnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel