Show simple item record

dc.contributor.authorBlankson, Linda
dc.date.accessioned2017-01-25T14:32:59Z
dc.date.available2017-01-25T14:32:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428335
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon Handelshøyskolen BI, 2016nb_NO
dc.description.abstractI denne besvarelsen har jeg tatt for meg fagområdet prosjektledelse med fokus på kommunikasjon og med utgangspunkt i et prosjekt i Coop. Bakgrunnen for dette prosjektet er at Coop har kjøpt ICA og skal omprofilering og gjøre om ICA butikker til de forskjellige butikk konseptene som Coop eier og endre IT systemene til disse butikken til Coop systemer. Det fremkommer i sluttrapporten til prosjektet at den har vært svært vellykket og har vært gjennomført innenfor både tidsramme og kostnadsramme. Med bakgrunn i det ønsker jeg å fokusere på noe aspekter av prosjektet som ha bidratt til at den har vært vellykket og har formulert følgende problemstilling som jeg fant var relevant for prosjektet: Hvordan prosjektlederen gjennom god kommunikasjon har bidratt til et vellykket prosjekt for Coop? Oppgaven er inndelt i seks deler. I den første delen har jeg innledningsvis presentert bedriften og utrullingsprosjektet og har beskrevet prosjektet på et detaljert nivå gjennom prosjektets livssyklus. Den andre delen av oppgaven presenterer jeg teorier som jeg fant relevant for å besvare problemstillingen med vekt på kommunikasjon, prosjektstyring og prosjektleder. Den tredje delen består av metoden jeg har benyttet til datainnsamling, samt validiteten og reliabiliteten til metoden jeg har benyttet. Jeg har benyttet kvalitativ metode for å samle inn primærdata. Prosjektlederen valgte ut ni nøkkelpersoner som har hatt ulike roller i prosjektet til dybdeintervjuet og utarbeidet spørsmål for å finne ut om hvordan de opplevde kommunikasjonen i prosjektet i forhold til både prosjektlederen og andre prosjektmedlemmer, samt hvordan de opplevde planlegging og gjennomføring av prosjektet. Del fire tar for seg analysen av de relevante funnene. Resultatene tydet på at prosjektstyringsmetoden var identisk med scrum metoden som er for smidige prosjekter. Respondentene var enige i at prosjektet var vellykket blant annet på grunn av prosjektstyringsmetoden, kommunikasjonen og motivasjonen til å lykkes deltakerne. Undersøkelsen visste seg at prosjektlederen gjorde et godt arbeid med de ressursene han hadde tilgjengelig. Han forutså utfordringer, viste veien og var et viktig bindeledd. I tillegg var han pådriveren at fremdriftsplan ble holdt. I del fem knytter jeg funnene fra del fire mot relevant teori i del to og i den sjette og siste delen konkluderer jeg med hensyn til problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectcoopnb_NO
dc.subjecticanb_NO
dc.titleKommunikasjon i prosjekternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record