Show simple item record

dc.contributor.authorFisvik, Annette
dc.contributor.authorFauzi, Muhmad Kuhdume
dc.date.accessioned2017-01-13T12:31:23Z
dc.date.available2017-01-13T12:31:23Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427241
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi gjort en verdivurdering av Sesam AS. Sesam er et gatekjøkken som er lokalisert på Studentersamfunnet i Trondheim. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: Hva er verdien av Sesam AS? Vi innledet oppgaven med å presentere bedriften og bransjen som bedriften opererer i. Deretter presenteres de metoder som er anvendt for innsamling av data og en gjennomgang av hvilke typer data som er brukt. For å løse vår problemstilling startet vi med en strategisk analyse, hvor vi gjennomgikk eksterne og interne faktorer som Sesam må forholde seg til. Funnene vi gjorde har vært med på å påvirke fremtidig kontantstrøm og beregningen av avkastningskravet i oppgaven. I analysen så vi at de viktigste ressursene Sesam har er merkevaren og kundelojaliteten. En av svakhetene til Sesam er at de har opplevd en stadig utskiftning i bedriftens ansatte den siste tiden. I tillegg oppstår det også språkproblemer da alle som jobber på Sesam har minoritetsbakgrunn. Videre har vi gjennomført en regnskapsanalyse hvor vi har beregnet forskjellige nøkkeltall for å si noe om bedriftens stilling og utvikling. Vi så i dette kapittelet at blant annet lønnsomheten har gått noe ned i de siste årene, og har dermed lagt dette til grunn for videre beregninger. Vi har deretter sett på ulike verdsettelsesmetoder og fant ut at det var mest hensiktsmessig å bruke en inntjeningsbasert metode. Ved denne metoden beregnet vi den frie kontantstrømmen til totalkapitalen. For å beregne avkastningskravet til egenkapitalen brukte vi integrert risikoanalyse som baserer seg på funnene i den strategiske analysen. Dette ble beregnet til å være 8,90%. Avkastningskravet til totalkapitalen ble beregnet til 4,52%. Dette ble brukt til å neddiskontere den frie kontantstrømmen ved nåverdiberegning. Etter at verdien ble beregnet, utføres en sensitivitetsanalyse som viser verdien av totalkapitalen dersom avkastningskravet endres. Verdien til totalkapitalen ble satt til å være kr 5 012 133.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdivurdering av Sesam ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record