Show simple item record

dc.contributor.authorLian, Camilla Lauritzen
dc.contributor.authorEdlund, Sondre Aleksander
dc.contributor.authorSagbakk, Mariel Katrin Jacobsen
dc.date.accessioned2017-01-13T10:07:33Z
dc.date.available2017-01-13T10:07:33Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427209
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractVi har gjennomført vår bacheloroppgave i samarbeid med spesialkaffebrenneriet Jacobsen og Svart AS. Økende interesse for spesialkaffe og bedriftens manglende økonomiske styring, gjør Jacobsen og Svart AS til en interessant bedrift å se nærmere på. Bedriftens leder har ingen økonomisk bakgrunn og innehar lite kunnskap om temaet. Formålet med oppgaven er å utarbeide en økonomisk startpakke som skal hjelpe Jacobsen og Svart AS å sikre en effektiv og relevant økonomistyring. På bakgrunn av dette ønsker vi å besvare følgende problemstilling: “Hvordan kan et nyetablert kaffebrenneri sikre tilstrekkelig økonomistyring?”. Først presenterer vi relevant teori innenfor økonomistyring, som vi anvender videre i analysen og drøfting. På bakgrunn av vårt databehov valgte vi å gjennomføre dybdeintervju med et eksplorativt design. Dybdeintervjuene er gjort utelukkende av bedriftens leder og medarbeider, for å komme i dybden av hvilke behov og tiltak som trengtes for å sikre en tilstrekkelig økonomistyring. Resultatene fra dybdeintervjuene har gitt oss et solid grunnlag for å kunne besvare vår problemstilling. Analysen underbygger utsagn fra bedriftens leder og viser at det er forbedringspotensial i bedriftens nåværende økonomiske styring. Ved å gjøre en dypere analyse av bedriftens budsjetter, kalkyler, styring av likviditet, nøkkeltall, kundesituasjon og bedriftens vareregister ga det oss grunnlag for videre drøfting, anbefaling og utvikling av styringsverktøy. Videre tar drøftedelen for seg de økonomiske verktøyene som bedriften kan benytte for å sikre en tilstrekkelig økonomistyring. Det blir også gjort rede for hvorfor akkurat disse er relevant for Jacobsen og Svart AS. Anbefalingen blir presentert i et styringsverktøy som er fremstilt i et årshjul og Excel-verktøy, og inneholder en ny kalkyle, videreutviklet budsjett, likviditetsbudsjett og prestasjonsmåling. I tillegg til ser vi på fremtidig kundesituasjon og nye retningslinjer for vareregistrering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleEn økonomisk startpakke for en nyetablert bedriftnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record