Show simple item record

dc.contributor.authorSkanke, Kristin Lavransdatter
dc.contributor.authorEkstrøm, Stine
dc.contributor.authorGrytbak, Vibeke
dc.date.accessioned2017-01-11T12:19:18Z
dc.date.available2017-01-11T12:19:18Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427029
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractBakgrunnen for denne bacheloroppgaven er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Midtbyen som et levende bysentrum. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er ”Hvordan kan merkevaren Midtbyen forsterkes gjennom sosiale medier? For å svare på denne problemstillingen har vi benytett teorier rundt merkevarebygging ved å ta for oss Merkepyramiden, posisjonering og differensiering. Vi har i tillegg tatt for oss teori rundt markedsføring generelt ved å benytte segmemteringsteori, Kommunkasjonsprosessen og AIDA-modellen. Deretter har vi sett på overgangen fra tradisjonell markedsføring til direkte og digital markedsføring. Dette ledet oss inn på temaet sosiale medier, hvor vi har benyttet teorier rundt hva som motiverer til å dele innhold og bygge relasjoner i sosiale medier. Vi har også benyttet teoriene The Social Technographics Profile, The Honeycomb Framework, og deler av Ralpf. F. Wilson sine prinsipper for viral markedsføring, samt rammeverket Groundswell. Dette dannet grunnlaget for utarbeidingen av den kvantitative undersøkelsen for innsamling av empiri. Analysegrunnlaget i denne bacheloroppgaven er 313 respondenter som er bosatt i Trøndelag hvor 65 % er kvinner og 35 % er menn. 64 % er bosatt i Trondheim, aldersspennet strekker seg fra 15-66 år med en hovedvekt på 20-29 år (66 %). Alle respondentene er brukere av sosiale medier. I analyseprosessen fant vi to segmenter med ulikt aktivitetsnivå i sosiale medier, som vi knyttet opp mot The Social Technographics Profile. Det ene segmentet har vi kalt Kritikere, disse er svært aktive i sosiale medier. Det andre segmentet kalte vi Tilskuere, disse er svært tilbakeholdne og observerer kun det som skjer i sosiale medier. Segmentene prefererte derimot samme innhold på sosiale medier, som bilder og korte tekster med nyttig informasjon, knyttet til spesielle interesser eller viser bedriftens unike sider. På bakgrunn av dette har vi anbefalt Midtbyen Management å rette seg mot disse segmentene i markedsføringen av Midtbyen. De bør gi én av sine ansatte hovedansvaret for sosiale medier. I tillegg bør de slette profilene for Martna, Julemarkedet og Toilldag på Facebook og Instagram, for heller å opprette arrangementer gjennom Midtbyens profil på Facebook. Vi har avsluttet denne oppgaven med en konklusjon og en refleksjon over vår egen arbeidsprosess og læring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleMerkevarebygging i sosiale mediernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record