Show simple item record

dc.contributor.authorKolås, Paula
dc.date.accessioned2014-09-12T07:14:31Z
dc.date.available2014-09-12T07:14:31Z
dc.date.issued2014-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219610
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractI denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke metoder som vil bli brukt for å samle inn data og hvilke type data som brukes i oppgaven. Videre utføres det både intern og ekstern analyse. Den interne analysen er en ressursanalyse som ser på bedriftens styrker og svakheter før de samles i en VRIO-analyse. Den eksterne analysen blir utført både på makro- og mikronivå, ved henholdsvis PESTEL og Porters fem krefter. Til slutt oppsummeres de interne og eksterne analysene i en SWOT-analyse. Det utføres etter dette en finansiell analyse, der noen av Hus og Hjem sine finansielle nøkkeltall blir sammenlignet med de samme nøkkeltallene for utvalgte konkurrenter. Deretter presenteres valg av verdivurderingsmetode. Valget falt på fri kontantstrøm, for både verdsetting av egenkapitalen og totalkapitalen. Det blir lagt størst vekt på verdien til egenkapitalen, siden det er denne som tilfaller eieren av bedriften. Før selve verdivurderingen er det estimert fremtidig resultatregnskap og balanse, ved hjelp av historiske tall, samt at det er fastsatt avkastningskrav både til egenkapitalen og totalkapitalen. Etter at verdien er satt, utføres det både en sensitivitetsanalyse og en simuleringsanalyse. Sensitivitetsanalysen viser ulike verdier av egenkapitalen ved å endre avkastningskravet og vekstfaktoren til driftsinntektene. Simuleringsanalysen tar hensyn til at driftsinntektene består av både inntekt fra den fysiske butikken og inntekt fra nettbutikken. Etter ferdig verdivurdering settes verdien på egenkapitalen til kroner 5 717 913.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi administrasjon
dc.titleVerdivurdering av Kolås Hus og Hjemnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record