Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagerup, Guro
dc.contributor.authorKjølberg, Karoline
dc.contributor.authorSkjelstad, Trine
dc.date.accessioned2014-09-11T10:24:00Z
dc.date.available2014-09-11T10:24:00Z
dc.date.issued2014-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219368
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractTrondheim er en by preget av et godt kaffemiljø. Kaffemarkedet er i stadig utvikling med stor konkurranse både fra små og store kaffebarer. Det blir desto viktigere å posisjonere seg slik at man får en reell differiensieringsverdi. Det er viktig å tilegne seg kunnskap om konkurrentene å sikre seg en posisjon som ikke allerede er tatt. Choco Boco er en kaffebar i Trondheim som for øyeblikket mangler et differensieringspunkt for å oppnå en sterk merkevare. På bakgrunn av dette utarbeidet vi en problemstilling vi vil løse for å løfte Choco Boco til det nivået som vil hjelpe dem å overleve på det lokale kaffemarkedet i Trondheim. “Hvordan kan Choco Boco Trondheim styrke sin merkevare og posisjon på det lokale kaffemarkedet?” Vi har på bakgrunn av dette foretatt interne og eksterne analyser, opparbeidet oss innsikt om kaffemarkedet i Trondheim ved å gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse, samt innsikt om merkevarebygging gjennom relevant teori i både fagbøker og andre litterære bøker. Vi har også funnet sekundærdata på internett for relevant teori som kunne hjelpe oss i oppgaveløsningen. Gjennom hele oppgaven har vi hatt stort fokus på merkepyramiden som er en sentral del i merkevarebygging. Vi kan si at dette har vært kjernen for oppgaven vår. Videre har vi analysert funn fra spørreundersøkelsen og som en følge av dette og teorien kommet frem til en konklusjon som svarer på vår problemstilling. Konklusjonen presenterer anbefalinger og tiltak Choco Boco bør igangsette for å oppnå en sterkere merkevare og posisjon på markedet. Vi har funnet de svake og sterke sidene til Choco Boco og sett hvilke muligheter og trusler de står ovenfor. Vi har også kartlagt respondentenes oppfattede kjennskap, generelle kunnskap, holdning og atferd mot det lokale kaffemarkedet og merkevaren Choco Boco. Vi har konkludert med at Choco Boco ikke har en sterk merkevare og har dermed kommet med forslag til tiltak for å styrke merkevaren deres. Vi mener at anbefalingene er realistiske og gjennomførbare. Tiltakene bør sees på som en langsiktig investering i merkevarebygging og er en kontinuerlig prosess som stadig må opprettholdes. Fordeler dette kan føre til er økt lojalitet, muligheter for vekst og motstandsdyktighet fra nye merker i samme kategori.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleMerkevarebyggingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel