Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRognan, Maria Bø
dc.contributor.authorStensaas, Mia Asmervik
dc.date.accessioned2014-09-11T10:06:14Z
dc.date.available2014-09-11T10:06:14Z
dc.date.issued2014-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219357
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, tillit og rekruttering. Med dette som bakgrunn har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan kan NAV forbedre sitt omdømme ut mot næringslivet for å bli en mer attraktiv rekrutteringskanal i Trondheim?” Årsaken til at vi har valgt dette fordypningsfeltet, er at vi ønsker å sette oss selv på prøve både når det kommer til tema og videreføre dette senere i arbeidslivet. Vi har sammen med NAV Trondheim fått hjelp til å skrive en oppgave som belyser nødvendige synsvinkler fra flere perspektiver med hjelp av støttende teori rundt omdømme. Innhentet primærdata har i stor grad vært med på å definere oppgaven vår. Vi har i kapittel 2 vist til teori som omhandler omdømmets byggesteiner deriblant identitet, image, kommunikasjon, tillit og relasjonsbygging. Avslutningsvis fremgår det teori om rekruttering, da dette er vårt primære tema for å kunne svare på problemstillingen vår. I kapittel 3 presenterer vi hvilken metodiske tilnærminger vi har benyttet for å belyse problemstillingen og argumentasjon for de valgene vi har foretatt i prosessen. I kapittel 4 sammenfatter vi empirien, henholdsvis dybdeintervju, våre egne refleksjoner og den interne informasjon fra NAV Trondheim, opp mot teoriens besvarelse. Her vil undersøkelsesspørsmålene fra metodekapittelet besvares. Her legger vi frem hovedfunnene og man kan allerede her klare å danne seg et inntrykk fra begge studiene. I kapittel 5 presenteres en konklusjon fra oppgavens helhet samt en konkret anbefaling til NAV Trondheim. Dette for videreutvikling av omdømme og rekrutteringstjenesten de besitter. Respondentene våre assosierte blant annet byråkrati og usynlig med NAV som rekrutteringskanal. Løsningen på hvordan dette kan løses med mer, finner en i dette kapitteletnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleOmdømmenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel