Show simple item record

dc.contributor.authorBloch, Tara Helen
dc.date.accessioned2014-09-10T12:11:31Z
dc.date.available2014-09-10T12:11:31Z
dc.date.issued2014-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219286
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan Gym1 kan vedlikeholde sin store kundemasse, samt hvordan bedriften kan maksimere sin verdiskapning fra eksisterende medlemmer. Derfor har følgende problemstilling har blitt utformet, som grunnlag for oppgaven: Hvordan kan Gym1 Hammerfest opprettholde sin ledende posisjon i markedet? Innledningsvis i oppgaven gir jeg en innføring Gym1 Hammerfest AS sin nåværende situasjon internt, eksternt og økonomisk. Jeg beskriver hvordan arbeidet mot en problemstilling har vært og hvordan jeg ønsker å begrense den. For å belyse problemstillingen har jeg delt oppgaven inn i fem deler. Del en av oppgaven er en ren teoretisk del, der relevant teori er lagt fram for å besvare problemstillingen. Teorien jeg har valgt å bruke baserer seg på fire begreper jeg mener er sentrale; motivasjon, lojalitet, kundetilfredshet og verdiskapning. I del to har jeg tatt for meg metode for gjennomføring av undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen var å komme i kontakt med så mange medlemmer som mulig for å få et bilde av hva som er viktig for medlemmene med hensyn til motivasjon, lojalitet, kundetilfredshet og verdiskapning. Samtidig var det viktig å se om det var en relasjon mellom kundetilfredsheten og lojaliteten, for og videre ha grunnlag til anbefalinger av tiltak. Jeg valgte å bruke deskriptivt design med kvantitative intervju i form av spørreskjemaundersøkelse. Det ble totalt intervjuet 220 medlemmer. Videre i del tre av oppgaven blir funn presentert. Gjennom mine funn fikk jeg indikasjoner på i hvor stor grad medlemmene er tilfredse og lojale mot Gym1, samt hva som kan bli bedre i framtiden. Jeg fikk o grunnlag for en vurdering av tiltak som må til for at medlemmene skal forbli tilfredse med treningssentret. I del fire ble teorien og funnene satt opp mot hverandre for å utvikle en konklusjon og framtidig handlingsplan med tilhørende budsjett for Gym1. Disse presenterer jeg i kapittel 5. Det kom fram at det kan være relasjon mellom kundetilfredshet og lojalitet, men at det ikke er I hovedsak kommer det fram at det er høy grad av kundetilfredshet og lojalitet ved Gym1, men fortsatt potensiale for forbedringer. Det vil være nødvendig med noen investeringer for at Gym1 skal beholde sin ledende posisjon, store kundemasse og for å skape verdi av disse. Gjennom arbeidet med denne oppgaven kommer det fram at det er en relasjon mellom kundetilfredshet og lojalitet, men ikke den eneste faktoren for lojalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titleGym1 Hammerfest ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record