Show simple item record

dc.contributor.authorNøstvold, Hanna
dc.contributor.authorSolli, Rakel Johanne
dc.date.accessioned2014-09-10T09:56:13Z
dc.date.available2014-09-10T09:56:13Z
dc.date.issued2014-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219244
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractDenne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget skjedde 2. desember 2011, ble utomhusanlegget ferdigstilt sommeren 2012. Vi har valgt å se nærmere på samarbeidet mellom byggherre og entreprenør i dette prosjektet, og belyser dette opp i mot teori om emnet. Rapporten er hovedsakelig bygget på 5s-modellen av Mikkelsen og Riis som illustrerer fem ulike elementer som bør være tilstede for å lykkes med et samarbeid. Vår avgrensede problemstilling lyder som følger: Hvordan var samspillet mellom byggherre og entreprenør i prosjektet «byggingen av Charlottenlund videregående skole?». Vi har bygd opp vår rapport med 4 hovedkapitler. Innledningsvis et kapittel som presenterer selve oppgaven, med blant annet formål og mål, problemstilling og begrunnelse for valg av tema. Kapittel 2 tar for seg de ulike metoder og kilder som ble brukt i oppgaven. Her beskriver vi hvordan vi har innhentet og bearbeidet primær- og sekundærdata, samt en drøfting av relabilitet og validitet i informasjonen. Tredje kapittel er hovedkapittelet, og er delt opp i fem underkapittel, ett for hver S i 5s-modellen. Hvert underkapittel består av en teoridel med relevant teori om den aktuelle S’en, en analysedel med fakta og drøfting, samt en delkonklusjon. Kapittel 4 består av en hovedkonklusjon hvor vi har dratt en sluttkonklusjon ut i fra analysene og delkonklusjonene i kapittel 3. Vår konklusjon viser at dette var et vellykket prosjekt med svært godt samspill mellom byggherre og entreprenør. Personlige egenskaper hos deltagerne har vært viktig i prosjektet, kort forklart åpenhet, tillit og felles målforståelse. Vi kan derfor si at samhørighet og samvirke har vært de viktigste elementene i dette samarbeidet, men at alle elementene i modellen har vært avgjørende for å lykkes.nb_NO
dc.subjectProsjektledelse
dc.titleSamarbeid i byggeprosjekternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record