Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAalmo, Ola Johannes
dc.contributor.authorEggen, Jone Bakken
dc.contributor.authorLewis, Andreas David
dc.date.accessioned2014-09-10T08:23:20Z
dc.date.available2014-09-10T08:23:20Z
dc.date.issued2014-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219228
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractDenne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene 2010-2012. For å avgrense besvarelsen har vi måttet spisse problemstillingen, og endte opp med denne avgrensede problemstillingen: «Hvordan har Reinertsen håndtert de viktigste fallgruvene i prosjektet Tverrforbindelsen?» Det ble foretatt en litteraturstudie, for å finne ut hva som er kjent rundt den avgrensede problemstillingen. Erfaringene fra dette studiet ble grunnlaget for intervjuene. Det ble samlet inn både primærdata og sekundærdata Oppgaven er bygget på Andersen, Grude og Haugs (2012) fallgruver knyttet opp til styringssløyfen som er beskrevet i boken til Westhagen et al (2008). Der vi tar for oss noen utvalgte fallgruver under hvert punkt i styringssløyfen. Vi valgte også å trekke ut organiseringen som et eget punkt i styringssløyfen slik som Westhagen et al (2006) beskriver i sin bok at dette er hjertet i styringssløyfen. Bacheloroppgaven vår er inndelt i 7 hovedkapitler med underkapitler og avsnitt. Disse kapitlene inneholder, fra start til slutt, innledning, metoder og kilder, begrunnelse for valg av fallgruver, fallgruver i de ulike områdene i et prosjekt, hvor det ble trukket inn relevant teori og fakta, og disse ble drøftet opp mot hverandre og til slutt ble kapittelet avsluttet med en delkonklusjon. Videre er det kapitler som inneholder konklusjonen, litteraturlisten og til slutt vedlegg. I resultatet av drøftingene i de forskjellige underkapitlene om fallgruvene, kom det frem at Reinertsen hadde flere utfordringer og fallgruver i prosjektet Tverrforbindelsen, som de måtte håndtere underveis i prosjektet, men disse ble håndtert på en god måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleFallgruver i byggeprosjekternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel