• Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Adopsjon av sosiale medier i kjøpsprosessen 

   Lervik-Olsen, Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bedrifter ønsker i større grad å benytte sosiale medier i reklame og markedsføringsøyemed. Kundene er betenkte, og stadig flere velger å reservere seg mot reklame i sosiale medier. Et betimelig spørsmål er derfor hva som ...
  • Du er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning 

   Onarheim, Benedicte Astor; Lofquist, Eric (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Overgangen til studier i høyere utdanning, enten som ung eller voksen student, kan oppleves stressende og vanskelig og i verste fall medføre emosjonelle problemer og avslutning av studiet. Nye undersøkelser viser at mer ...
  • Er norske bedrifter digitale sinker? 

   Sannes, Ragnvald; Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen spør vi om norske bedrifter er digitale sinker. Dette belyses gjennom en internasjonal spørreundersøkelse til IT-direktører i store selskaper i Asia, Nord-Amerika, Europa, Sverige og Norge. Dataene viser ...
  • Grønn vekst i Norge mot 2050 

   Randers, Jørgen (Journal article, 2019)
   Det er ikke én som må gjøre alt. Alle må gjøre litt. Individuelle initiativ er ikke nok. Her kreves kollektiv respons. Her er det ikke nok å gjøre sitt beste. Her må man gjøre det som trengs.
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen 

   Stoknes, Per Espen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Sett at du og jeg og hele organisasjonen vi jobber med, tar klimaproblemet på alvor. Hvordan kan et selskap, en sektor eller et helt land dokumentere at vi arbeider i tråd med klimamålet i Paris-avtalen? Hvordan kan man ...
  • Individuell prestasjonsbasert belønning, motivasjon og prestasjoner 

   Kuvaas, Bård (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Det er i forskningsmessig sammenheng ikke mulig å si noe generelt og samtidig riktig om sammenhengen mellom belønninger og prestasjoner. Både teoretisk og empirisk er egenskaper ved ulike belønningsformer og arbeidsoppgavenes ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Måling av merkeassosiasjoner: Reaksjonstid som metode 

   Olsen, Lars Erling (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Et viktig mål i merkeledelse er å posisjonere merket med relevante og unike assosiasjoner i kundenes hukommelse. Styrken på merkeassosiasjonene – hvor nært en assosiasjon er koblet til merket i hukommelsen – er svært viktig ...
  • Rådgivningstjenester og revisjonskvalitet 

   Bjørndalen, Simen; Kim-Rafiq, Akthar Larsen; Svanstrøm, Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Denne artikkelen analyserer vi den tiltenkte effekten av revisjonsforordningen om begrensninger i honorar for rådgivningstjenester (537/2014/EU).1 Den monetære begrensningen på rådgivningstjenester er satt til maksimalt ...
  • Rådgivningstjenester og revisjonskvalitet 

   Bjørndalen, Simen; Kim-Rafiq, Akthar Larsen; Svanstrøm, Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen analyserer vi den tiltenkte effekten av revisjonsforordningen om begrensninger i honorar for rådgivningstjenester (537/2014/EU).1 Den monetære begrensningen på rådgivningstjenester er satt til maksimalt ...