• Beskrivelse av norske styrer : foreløpige resultater fra forskningsprogrammet "Det verdiskapende styret" 

   Lervik, Jon Erland; Huse, Morten; Hansen, Cathrine; Svendsen, Jon Erik (Forskningsrapport;2/2005, Research report, 2005)
   I denne rapporten vil vi gi et bilde av norske styrer. Med utgangspunkt i svar fra to spørreundersøkelser beskrives hvem som arbeider i styrene og hvordan styrearbeidet utføres. Denne deskriptive rapporten viser foreløpige ...
  • Board of directors in Norwegian family businesses: results from the value creating board surveys 

   Haalien, Lise; Huse, Morten (Research Report, Research report, 2005)
   This is one of several research reports written within the research program “The Value Creating Board”. The program is conducted at BI Norwegian School of Management and can be described by the following key words: boards, ...
  • Brukerdrevet innovasjon i Norge 

   Hoholm, Thomas; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Konkurranse basert på innovasjon er en motor i den kunnskapsbaserte økonomien. Artikkelen beskriver situasjonen for brukerdrevet innovasjon i Norge. Dette inkluderer forsknings- og utviklingsinvesteringer, tenkning vedrørende ...
  • Corporate Governance and Paradoxical Tensions: Leadership Dynamics Through Facet Theory 

   Solomon, Esther; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Relying on a sample of 841 respondents who are board members of Norwegian firms, this study applied Dr. Guttman’s Facet Theory along with nonmetric multidimensional scaling to propose and empirically test structural ...
  • Corporate governance og prosessorientert styrearbeid : evaluering av konsernstyret i Tine BA 

   Huse, Morten; Schøning, Margrethe (Forskningsrapport;1/2005, Research report, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en evaluering av konsernstyret i TINE BA. Evalueringen har pågått som en del av styreforskningsarbeidet knyttet til forskningsprogrammet om det ”Verdiskapende styret” og ...
  • Gender in the Boardroom: Learnings from world-leader Norway 

   Huse, Morten (FACTBase Bulletin;, Research report, 2018)
   The key findings of this Bulletin are: • Voluntary actions to get more women on boards did not work in Norway. A legal quota for gender balance was therefore implemented. Many countries have been influenced by the snowball ...
  • Kvinner i styrer - Lærdommer fra Norge 

   Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hva kan andre land lære fra Norge? Internasjonalt er det meget stor interesse for hva som har skjedd og skjer i Norge i forbindelse med loven om kjønnskvotering i ASA-styrene. Norge er blitt sammenligningsgr ...
  • La creación de valor en los consejos y la diversidad de género: Cómo progresar para incrementar el número de mujeres en los consejos de administración en España 

   Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (Spanish version), Research report, 2016)
   España fue uno de los primeros países en establecer una normativa que contemplaba la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas a través de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo. A pesar de ello, ...
  • Påvirker kvinner i styrer bedriftens innovasjonsevne? 

   Torchia, Mariateresa; Calabro, Andrea; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen tar for seg hvorvidt og i hvilken grad kvinner i styrer påvirker bedriftens innovasjonsevne. Ut fra teorier om gruppeproduktivitet antar man at kvinners faktiske bidrag i styrer avhenger av styrets beslutningskultur. ...
  • Styreevalueringer - hva er det, og hvordan brukes de? 

   Rasmussen, Janicke L.; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   «Vi har styreevalueringer» I artikkelen går vi bak utsagn om at styreevalueringer gjennomføres. En effektiv og verdiskapende bruk av styreevalueringer krever mer. Det er viktig å forstå hva styreevalueringer er, hva de ...
  • Styrelederen: fra ordfører til leder og motivator 

   Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkel til spesialnummer av Magma våren 2009 om styrer. Versjon 2. mars 2009. Artikkelen er basert på kapittel 5 i boken "Styreledelse" av orten Huse og Arild Inge Søland.
  • Styremedlemmene: Fra uavhengighet til mangfold og dynamisk kompetanse 

   Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I debatten om kvinner i styrer er det ofte blitt trukket fram at styremedlemmene må være mer kompetente, men hva som menes med kompetente, og hvilke kvalifikasjoner som kreves for å være kompetent som styremedlem, er ...
  • Styreoppgaver i vekstbedrifter: Sammenlikning på tvers av livssyklusfaser 

   Minichilli, Alessandro; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Nyere forskning på styrer og ledelse viser stadig større interesse for hvordan situasjonsbestemte variabler påvirker styrets sammensetning og atferd. I denne artikkelen ser vi nærmere på styreoppgaver ...
  • Styrer i gaselle-bedrifter 

   Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Styrearbeid skjer oftest på en annen måte i vekstbedrifter enn i etablerte børsnoterte foretak. I denne artikkelen presenteres en del begrep som hjelper oss til å forstå styrer i vekstbedrifter. Hensikten er å bidra ...
  • Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping: utfordringer fra virksomheter med ulik eierskap og selskapsform 

   Huse, Morten (Journal article, 2013)
   I denne artikkelen presenteres tanker om verdiskapende styrearbeid. Formålet er å bidra til styreutvikling og styreevalueringer. Tankene kommer ikke fra litteraturen og debattene om styrer i børsnoterte bedrifter, men fra ...
  • The value creating board : results from the "Follow-up surveys" 2005/2006 in Norwegian firms 

   Sellevold, Thomas; Huse, Morten; Hansen, Cathrine (Forskningsrapport;2/2007, Research report, 2007)
   This report is one of several research contributions which are the outcomes of “The Value Creating Board” research program conducted at The Norwegian School of Management BI from 2001 to 2007. The report is a descriptive ...
  • Towards a behavioral theory of boards and corporate governance 

   van Ees, Hans; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten (Journal article, 2009)
   In this review paper we will summarize and integrate previously published research With the aim to address the implications of a behavioral framework for a future research agenda on boards and governance.
  • Value creating boards and gender diversity: Suggestions to progress in getting women on boards in Spain 

   Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (English version), Research report, 2016)
   Spain was one of the first countries in Europe to set out a gender balance legislation on corporate board by the organic law 3/2007 of 22nd of March. However, the recommendation included in the law for big companies to ...
  • Value-creating boards in SMEs: Team production efforts 

   Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   This study theoretically and practically contributes to show how boards in SMEs can contribute to value-creation. Furthermore, a value-creating conceptual framework is developed integrating an extended team production ...
  • Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks 

   Huse, Morten; Nielsen, Sabina Tacheva; Hagen, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   We present results from a study about women and employee-elected board members, and fill some of the gaps in the literature about their contribution to board effectiveness. The empirical data is from a unique data set of ...