• Betydningen av sømløshet for lojalitet til nettkanalen 

   Furseth, Peder Inge (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Mange bedrifter øker antallet salgskanaler – spesielt tas Internett i bruk som ny salgskanal i ganske stor skala. Men Internett er ikke bare «nok en kanal » – å etablere denne salgskanalen skaper nye, spesifikke utfordringer ...
  • Digital services and competitive advantage: Strengthening the links between RBV, KBV, and innovation 

   Cuthbertson, Richard; Furseth, Peder Inge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Research into the Resource-Based View (RBV) and Knowledge-Based View (KBV) of firms has evolved over the last 30 years from being focused on the control of physical resources, through knowledge-based digital resources, to ...
  • Service Innovation and Value Creation in Local Journalism During Times of Crisis 

   Olsen, Ragnhild Kristine; Furseth, Peder Inge (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Journalism innovation, according to service innovation theory, is about providing new journalistic services that create value for audiences, society, and the news organisation itself. This study explores how local news ...
  • Serviceinnovasjon - nye perspektiver og anvendelser 

   Furseth, Peder Inge (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Når de fleste forbrukere og bedriftsledere tenker på innovasjon, er det ofte elegante og brukervennlige fysiske produkter som Apples iPhone eller iPod de først tenker på. Disse produktene er både effektive og nyttige og ...
  • Utvikling av multikanalstrategi: Betydning av sømløshet og samspill mellom distribusjonskanaler 

   Furseth, Peder Inge; Samuelsen, Elisabeth (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   I denne rapporten studerer vi bedrifter som over en lang periode har hatt en fysisk salgskanal, som forretning eller telefon, og som så etablerer en Internettkanal som en supplerende salgskanal. Det oppstår en rekke nye ...