• Betydningen av sømløshet for lojalitet til nettkanalen 

   Furseth, Peder Inge (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Mange bedrifter øker antallet salgskanaler – spesielt tas Internett i bruk som ny salgskanal i ganske stor skala. Men Internett er ikke bare «nok en kanal » – å etablere denne salgskanalen skaper nye, spesifikke utfordringer ...
  • Serviceinnovasjon - nye perspektiver og anvendelser 

   Furseth, Peder Inge (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Når de fleste forbrukere og bedriftsledere tenker på innovasjon, er det ofte elegante og brukervennlige fysiske produkter som Apples iPhone eller iPod de først tenker på. Disse produktene er både effektive og nyttige og ...
  • Utvikling av multikanalstrategi: Betydning av sømløshet og samspill mellom distribusjonskanaler 

   Furseth, Peder Inge; Samuelsen, Elisabeth (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   I denne rapporten studerer vi bedrifter som over en lang periode har hatt en fysisk salgskanal, som forretning eller telefon, og som så etablerer en Internettkanal som en supplerende salgskanal. Det oppstår en rekke nye ...