Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Handelshøyskolen BI [6107]
 • Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...
 • Er DHO-teamet på Ahus et høytpresterende team? 

  Gabrielsen, Kay Ove (Master thesis, 2023)
  Digital hjemmeoppfølging (DHO) ved Akershus universitetssykehus integrerer digital og fysisk pasientbehandling. Dette omfatter metoder som telefon, videokonsultasjoner og apper for å forbedre pasientoppfølgingen både i og ...
 • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

  Lie, Janne (Master thesis, 2023)
  Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...
 • E-mobilitet markedet: Merverdiavgiftbehandling el-bil ladning på tvers av landegrensene EU 

  Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt merverdiavgift behandling av e-mobilitet tjenester relatert til el-bil ladning i det internasjonale markedet. Gjennom de siste tiårene har det vokst frem et ...
 • Omvendt avgiftsplikt påutvalgte stedbundne tjenester 

  Nygaard, Louise (Master thesis, 2023)
  Denne prosjektoppgaven ser nærmere på et forslag fra Skattedirektoratet i 2008 om å innføre omvendt avgiftsplikt innenfor bygge- og anleggsbransjen, men som Finansdepartement forkastet i 2011/2012. Jeg tar opp argumenter ...

Vis flere