Viser treff 1-20 av 3834

  • Hvordan påvirker en navne- og logoendring forbrukerens holdning til merkevaren? 

   Khachatrjan, Edita (Bachelor thesis, 2021)
   Hvert tiende år velger merkevarer å endre på sine merkeelementer. De investerer flere millioner kroner på å endre navn og logo, selv om de har høy grad av kjennskap og et godt omdømme. I denne oppgaven har jeg kommet ...
  • Beyond Budgeting in Small and Medium-Sized Enterprises: A Comparative Multi-Case Study of Equinor, Entra, Hurtigruten, and Tussa 

   Haug, Solveig; Vavik, Merethe Grønvold (Bachelor thesis, 2021)
   Purpose - The Master thesis aims to understand how Beyond Budgeting (BB) as a Management Control System (MCS) has been designed and used in companies of different sizes. Research design - We apply an interview-based, ...
  • Effekten av Scrum Zero Emission Citizen 

   Bremer, Natalie Elise Norton (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Zero Emission Citizen som utvikles av TietoEvry, Ducky og Asplan Viak. Besvarelsen vil ta utgangspunkt i teamet til TietoEvry, da det er min kontaktbedrift. Prosjektet handler om å ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Hvordan påvirkes Pelagia sin bærekraftige presentasjon ved å bytte D-pak på ferdigvarene sine fra kartonger til gjenbrukskasser? 

   Grure, Lene Marie Henriksen (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloren er skrevet i samarbeid med Pelagia AS, en internasjonal ledende produsent av pelagisk fisk. Besvarelsen er en avsluttende oppgave i fordypningen BTH 1704 – Logistikkeldelse/SCM. Pelagia står, som førsteleddsprodusent ...
  • Den tradisjonelle filmdistributørens rolle i strømmeøkonomien 

   Sejersted, Lotte Smiseth (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien har vært å få kunnskap om hvordan norske distributører blir påvirket av disse endringene og hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien medfører. Følgende problemstilling er formulert; ...
  • Er de mindre revisjonsselskapene digitalt moden for mulighetene kunstig intelligens gir? 

   Hofseth, Maren Ringen; Haukeberg, Maria Aleksandra (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er digital modenhet og kunstig intelligens innenfor revisjonsbransjen, med hovedfokus på de mindre selskapene. Formålet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Er de ...
  • Hvordan kan intern kommunikasjon bidra til økt motivasjon og redusere usikkerhet i Oslo Business Forum 2021: Rethinking Business? 

   Kustås, Anne Astrea; Marheim, Cathrine (Bachelor thesis, 2021)
   I 2016 startet bedriften Oslo Business Forum opp med mål om å utfordre norsk næringsliv og tilstanden den befant seg i. Oslo Business Forum arbeider prosjektbasert med leveranse av betydningsfulle konferanser hovedsakelig ...
  • Verdsettelse Av Kid ASA 

   Dahl, Rolf Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Casestudien har gått ut på å gjennomføre en verdsettelse av Kid ASA (heretter kalt for Kid). Problemstillingen har vært å finne ut hva egenkapitalverdien og aksjekursen er per 30.04.2021, og gi en anbefaling om en fiktiv ...
  • Bruker Vintervoll prinsippene i PRINCE2? 

   Nordfjellmark, Irina; Hjelmen, Anders; Sandberg, Steffen Skogen (Bachelor thesis, 2021)
   denne oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med denne oppgaven er å få en grunnleggende oversikt over og kunnskap om hvordan Vintervoll gjennomfører prosjektstyringen sin ved Lilleby byggeprosjekt. Vi ...
  • Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

   Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...
  • Vintereventyr i Lofoten 

   Håkonsund, Ida Hamre; Hanssen, Maria Nicoline Dørvaag; Jansson, Sara Linnea (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom oppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan for opplevelses- og aktivitetsbedriften XXLofoten, med konseptet “Vintereventyr i Lofoten”. Formålet med kampanjen er å øke kjennskapen og kunnskapen til XXLofoten ...
  • Investeringsanalyse- Nordlys 

   Rørvik, Markus Emil; Storhaug, Bård kristian Børningstad; Hyvang, Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en investeringsanalyse i et nytt hybridfartøy for Nordnes AS. Prosjektet Nordlys vil øke rederiets produksjonskapasitet og dermed redusere kostander i form av drivstoffbesparelse. Den ...
  • En studie om Real-Time Marketing på Twitter i det digitale landskapet i Norge 

   Skrent, Amalie Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   I kommunikasjonsbransjen har flere uttalt behovet for måter å koble merkevarer til dagsaktualiteter på som utløser engasjement på sosiale medier (heretter SoMe). En mulighet er å anvende Real-Time Marketing (heretter ...
  • SARTOR STORSENTER 

   Nyhus, Ingrid Kvamme; Helgesen, Pia Charlotte Deinboll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var ...
  • Police leadership as a professional practice 

   Filstad, Cathrine; Karp, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In this paper, we ascertain whether a practice-based approach can increase our knowledge of police leadership. This approach represents an alternative to normative management models which have dominated the management ...
  • A bibliometric analysis of H. J. Eysenck's research output: Clarifying controversy 

   Andersen, Njål; Corr, Philip J.; Furnham, Adrian (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   We present a bibliometric analysis of a large corpus of research work by H. J. Eysenck (1916–1997), who was one of the most famous and productive psychologists of the 20th century. It utilizes new bibliometric tools to ...
  • Verdsettelse av Europris ASA 

   Stark, Håkon Sigfred; Nyheim, Jesper; Åbelvold, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven blir det gjennomført en verdivurdering av Europris ASA heretter kalt Europris). Vår problemstilling har vært å beregne den fundamentale verdien til selskapet og videre gi en fiktiv investor en anbefaling ...
  • Merking av reklame på Instagram, påvirker det kjøpsintensjonen til forbrukeren? 

   Svedin, Remet Elionor; Finseth, Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en økende bruk av annonser og reklamer på Instagram. Opinionsledere og ettertraktede mennesker har de siste årene kommet mer og mer fram i søkelyset, grunnet at influencer-marke ...
  • Hvilken effekt har informasjons- og transaksjonsbekvemmelighet på kundenes kjøpsintensjon? 

   Myrholt, Kristian Borinaga; Nummestad, André Gullbekk; Andvik, Fabian August (Bachelor thesis, 2021)
   Forbrukere setter flere kriterier til markedet basert på dets utvikling, og dermed blir grunnlaget for å ta en kjøpsbeslutning mer kompleks. Som et resultat av en teknologisk- og makroøkonomisk utvikling er det en ...