Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagelund, Kåre
dc.date.accessioned2011-10-28T10:58:43Z
dc.date.available2011-10-28T10:58:43Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1503-3031
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95283
dc.description.abstractI denne artikkelen gjennomgås sentrale makroøkonomiske utviklingstrekk i fem industrialiserte land som innførte inflasjonsstyring på begynnelsen av 1990-tallet. Disse landene hadde gjennomgående høyere og mer variabel inflasjon enn andre OECD-land på 1980-tallet. Alle inflasjonsstyringslandene har lykkes i å etablere lav og stabil inflasjon i løpet av1990-tallet. Lav og stabil inflasjon har også sammenfalt med en økning i veksttakten i landene. Variasjonen i veksten og i prisstigningen er redusert. Realrentene har falt noe og variasjonen i nominelle renter er også redusert. Det er ikke klare tegn til at volatiliteten eller trender i valutakursene har endret seg vesentlig. Den gjennomgående positive utviklingen landene har hatt, kan imidlertid ikke tilskrives det pengepolitiske regimet alene. Over tid er det andre forhold enn pengepolitikken som påvirker den realøkonomiske utviklingen. Andre land med alternative regimer har oppnådd resultater som er på linje med disse inflasjonsstyringslandene. På bakgrunn av at de fem inflasjonsstyringslandene vi her har sett på gjennomgående hadde en dårlig inflasjonshistorie med skiftende pengepolitiske regimer, synes det likevel rimelig å hevde at inflasjonsstyring har vært et vellykket og relativt robust pengepolitisk regime.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BI, Centre for Monetary Economics (CME)no_NO
dc.relation.ispartofseriesCME Working paper series;2/2003
dc.titleInflasjonsstyring - noen internasjonale erfaringerno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber25 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel