Now showing items 1-20 of 113

  • A crisis not wasted: Institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance 

   Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein (CME Working Papers;1/2014, Working paper, 2014)
   The systemic banking crisis and speculative attacks on the Norwegian krone in the early 1990s were the last in a series of blows to Norway’s macroeconomic policy regime. In addition to the recession after 1988, the underlying ...
  • Aktivabobler: Kan og bør myndighetene gjøre noe? 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;4/2005, Working paper, 2005)
   I dette notatet gis det først en oversikt over og klargjøring av de viktigste begrepene og problemstillingene fra faglitteraturen. Deretter ser jeg kort på noen teorier for aktivabobler. Hvilken rolle pengepolitikk, ...
  • Bananer, stål og WTO: Transatlantiske økonomiske relasjoner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2004, Working paper, 2004)
  • Bank og finans - hva har hendt? Og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2013, Working paper, 2013)
   Verdien av bank og finans må sees i lys av i hvilken grad virksomheten her bidrar til mer veldrevne bedrifter, og til at sparerne får en sikker og grei avkastning på sine midler. Regulering av banker bør ligne på regulering ...
  • Bank og finans i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2005, Working paper, 2005)
   Hensikten med dette notatet er å redegjøre for utviklingen fra et ”monobanksystem” til et markedsbasert opplegg for kinesisk bank- og finansvesen.
  • Bank og pølsebod - Hva er forskjellen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;5/2014, Working paper, 2014)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Forfengelighet og følelser Norge som verdens største investor Bank og pølsebod – Hva er forskjellen? Norge er et lite land På’n igjen i ...
  • Befolkningsaldring og økonomisk politikk: Behov for pensjonsreformer? 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2002, Working paper, 2001)
  • Befolkningsaldring, pensjonsreformer og realøkonomi 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;5/2008, Working paper, 2008)
   I de siste 15−20 årene har en rekke industriland reformert sine pensjonssystemer. En viktig årsak til denne bølgen av pensjonsreformer er at andelen pensjonister i befolkningen er på vei opp, og forventes å øke ytterligere ...
  • Bolig- og finanskrisen i Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2008, Working paper, 2008)
   Notatet ser nærmere på følgende temaer: • Opptakten til krisen • Fra boligkrise til finanskrise • Greenspan gått ut på dato? • Finanspolitikken under Bush heller ikke særlig vellykket • Nye regler og reguleringer for ...
  • Bollinger champagne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet består av fjorårets seks siste arbeidsnotater og sommerbrevet til Arne Jon Isachsen. Bollinger Champagne Sommer, sol og sykkel Ugreit i Euroland Hva pengepolitikk ikke kan levere ...
  • Can China's growth trajectory be sustained? 

   Bottelier, Pieter; Fosler, Gail (CME Working paper series;6/2007, Working paper, 2007)
   This report explores the factors that appear to be driving China’s turbocharged growth of recent years and the extent to which some internal imbalances and the trade surplus have created a “fly-wheel” effect that represents ...
  • Canada Goose 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2006, Working paper, 2006)
   Reisebrev fra Kina, desember 2005 av Arne Jon Isachsen. Først i Shanghai hvor undervisning av kinesiske studenter og samtaler med kinesisk LO stod på tapetet. Deretter til Beijing hvor drøftelser med økonomer i Kinas ...
  • China's revival 

   Isachsen, Arne Jon (Working Paper Series;1/2009, Working paper, 2009)
   The purpose of this paper is to reflect on China's unique economic experience over the last three decades. What lessons can be learned from China’s blend of visible central guidance at the macro level and fierce competition ...
  • De gamle er eldst 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks siste måneder. Det inneholder følgende brev: Bør Norge ta initiativet til en ny Marshallplan? Den uvillige og den overivrige Er velferdsstaten et spleiselag? ...
  • Den keynesianske revolusjonen 70 år etter: Et tilbakeblikk 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;7/2006, Working paper, 2006)
   For 70 år siden publiserte John Maynard Keynes boken The General Theory of Employment, Interest, and Money, en bok som ble oppstarten til den keynesianske revolusjon i den økonomiske vitenskap og fødselen til makroøkonomi ...
  • Effectiveness of monetary policy in Euroland 

   De Grauwe, Paul (CME Working paper series;1/2000, Working paper, 2000)
  • Elleve i Kina - ved èn av dem 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;8/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er rapport fra studietur til Kina mai 2006. Fra ledende akademikere i Shanghai, via skarpe analytikere i Beijing til de monetære myndigheter i Hong Kong.
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2009, Working paper, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi 

   Mork, Knut Anton (CME Working Papers;2/2013, Working paper, 2013)
   Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av ...