• Sterk krone - fordi vi fortjener det? 

   Juel, Steinar; Haarberg, Karl Johan; Bruce, Erik (CME Working paper series;9/2002, Working paper, 2003)
  • Økonomiske paradokser 

   Houg, Kjetil; Juel, Steinar; Jullum, Frank (CME Working paper series;2/2007, Working paper, 2007)
   I dette arbeidsnotatet er samlet kommentarartikler fra Finansavisen skrevet av Kjetil Houg (Alfred Berg ABN AMRO og Folketrygdfondet), Frank Jullum (Fokus Bank) og Steinar Juel (Nordea). Notatet inneholder 15 artikler ...