• Inflasjonsstyring - noen internasjonale erfaringer 

      Hagelund, Kåre (CME Working paper series;2/2003, Working paper, 2003)
      I denne artikkelen gjennomgås sentrale makroøkonomiske utviklingstrekk i fem industrialiserte land som innførte inflasjonsstyring på begynnelsen av 1990-tallet. Disse landene hadde gjennomgående høyere og mer variabel ...